r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Bijeenkomst voor ondernemers over de recente ontwikkelingen met betrekking tot Iran, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 september 2018 10:30 - 13:00
plaats Den Haag
locatie de Malietoren Toon locatie
organisatie VNO-NCW

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW, MKB-Nederland, FME en evofenedex organiseren op een bijeenkomst voor ondernemers over de recente ontwikkelingen met betrekking tot Iran.

Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op de mogelijke consequenties van de Amerikaanse sancties en de EU blokkeringsverordening.

Het in werking treden van de eerste tranche Amerikaanse sancties op Iran per 7 augustus heeft gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven. De Amerikaanse wetgeving gaat uit van een extraterritoriale werking, die niet erkend wordt door de EU. De Europese Unie heeft een geactualiseerde blokkeringsverordening in werking laten treden.

Graag willen wij ondernemers die zaken doen met Iran de gelegenheid bieden om vragen te stellen over de mogelijke consequenties van de Amerikaanse sancties en de EU blokkeringsverordening:

  • Welke sectoren worden geraakt?
  • Wat is het toepassingsbereik van de Amerikaanse sancties en welke verwachtingen zijn er t.a.v. vervolgsancties?
  • En wat houdt het blocking statute precies in?
  • Hoe kan je als ondernemer omgaan met deze tegenstrijdige maatregelen?

Geactualiseerd programma:

10:00

Ontvangst en registratie (Lounge, 7e etage)

10.30

Opening door dagvoorzitter Jeroen Jochems,

Director Trade Controls Compliance, DSM en voorzitter van de Contactgroep Export Controls (VNO‑NCW en MKB‑Nederland)

10.35

Update stand van zaken sanctiebeleid door Josanne van Gorkum,

Beleidsadviseur Exportcontrole, Ministerie van Buitenlandse Zaken

10.45 Uitleg over Europese ontwikkelingen door Pim Wientjes,

Beleidsadviseur Europese Integratie, Ministerie van Buitenlandse Zaken

11.00

Gedachtewisseling over het betalingsverkeer met Iran met Andries Bakker,

Beleidsmedewerker Financiële Markten, Ministerie van Financiën

11.10

Gedachtewisseling met Rick van 't Hullenaar,

Partner De Brauw Blackstone Westbroek en gespecialiseerd in internationale handel, regelgeving en strafrechtelijke handhaving

11.20

Vraag en antwoord

12.00

Afsluiting

aansluitend is er een broodjeslunch in de Lounge

Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor de beantwoording van uw vragen en horen wij ook graag van u waar uw bedrijf tegenaan loopt en welke zorgen er zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken,

FME

evofenedex

VNO-NCW en MKB-Nederland


1.

VNO-NCW

Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. De organisatie is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft bovendien een vertegenwoordiging in Brussel. VNO-NCW heeft in Nederland vijf regionale afdelingen waarbij in totaal 155 brancheorganisaties zijn aangesloten.

De belangenbehartiging van VNO-NCW richt zich op het in stand houden en verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen werken. Hiervoor onderhoudt VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Ook neemt de organisatie actief deel aan het politiek-maatschappelijke debat in Nederland, onder meer door zitting te hebben in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.

2.

Meer over...

Terug naar boven