r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Voorstel Afschaffing Zomertijd / Wintertijd

klok
Bron: wikicommons/Phrontis

De Europese Commissie wil vanaf 2019 de halfjaarlijkse wisseling tussen zomertijd en wintertijd afschaffen. Volgens de Commissie komt vanuit steeds meer lidstaten het geluid dat zij van het verzetten van de klok af willen. De lidstaten mogen volgens het Commissievoorstel zelf bepalen of zij voor permanente zomer- of wintertijd kiezen. Het zou dan geen Europese regel meer zijn.

Het voorstel ligt nu bij de Europese Raad en het Europees Parlement. In de Europese Raad zullen de regeringsleiders bespreken voor welke tijdzone zij kiezen. De kans dat de beslissing, zoals de Commissie wil, voor 1 april 2019 valt, is echter klein.

Het Europees Parlement zal de kwestie niet eerder dan februari behandelen. Eerst zal de transportcommissie van het Parlement erover vergaderen. Een belangrijke factor bij de beslissing is het functioneren van de interne markt. Lidstaten moeten voor 31 maart 2019 aan de Europese Commissie laten weten welke tijd zij aan willen houden.

Delen

Inhoud

1.

Achtergrond

De EU-wetgeving op het gebied van zomer- en wintertijd stamt uit 1980. Daarvoor bestonden er nationale regelingen op dit gebied. Sinds 2001 bestaat de klokwisseling zoals we die nu kennen. Vanaf toen verzette de hele Europese Unie de klok op de laatste zondag van maart en oktober.

Aan het verzetten van de klok liggen verschillende argumenten ten grondslag. De belangrijkste daarvan is de energiebesparing. Het was aantrekkelijk als de lampen 's avonds pas laat aan hoefden. Verschillende wetenschappers twijfelen aan het effect van de maatregel voor de besparing van energie.

Aan de andere kant worden de argumenten die pleiten voor afschaffing van de regeling ook betwist. Tegenstanders zeggen bijvoorbeeld dat de klokverzetting gezondheidsrisico's meebrengt. Boeren zijn bang dat koeien door de wisseling minder melk geven.

2.

De zomertijdenquête

In de zomer van 2018 konden EU-burgers raad geven over de kwestie in een digitale enquête. De enquête was onderdeel van onderzoek door de Europese Commissie. Tussen 5 juli en 16 augustus konden alle Europeanen hun mening geven. Hier deden 4,6 miljoen EU-burgers aan mee. 84 procent van hen wilde van de klokverzetting af. De meerderheid van hen wenste altijd zomertijd en wilde af van de wintertijd.

Het grootste deel van de respondenten kwam uit Scandinavië en Duitsland. Er zijn grote twijfels bij de representativiteit van het onderzoek, maar de Europese Commissie na de uitslag wel serieus. Op basis van de enquête besloot de Commissie vervolgstappen te nemen.

3.

Het Commissievoorstel

Volgens het Commissievoorstel mogen landen zelf invulling geven aan de keuze voor zomer- of wintertijd, waardoor er verschillende tijdzones in de EU zouden kunnen ontstaan. Bij de State of the Union van 2018 vroeg Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de lidstaten wel hun keuze voor een tijdzone met elkaar af te stemmen. Lidstaten moeten voor 31 maart 2019 aan de Europese Commissie laten weten welke tijd zij aan willen houden.

Het streven van de Commissie is om voor 1 april 2019 deze maatregel door te voeren. Verschillende diplomaten noemen dit voornemen onhaalbaar. De kans is dan ook groot dat het voorstel over de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2019 wordt getild. Landen moeten voor maart 2019 aan de Europese Commissie laten weten wat hun standpunt is.

Een voorschot op de bespreking door de Europese Raad wordt op 29 en 30 oktober genomen in het Oostenrijkse Graz. Daar bespreken de Europese ministers van Transport het voorstel.

4.

Nederland en het voorstel

In Nederland was weinig animo voor deelname aan de zomertijdenquête. Slechts 30.000 Nederlanders deden mee. Van hen was 79 procent voor afschaffing. Over de vraag of het altijd zomer- of altijd wintertijd moest zijn, waren zij wel verdeeld. 45 procent was voor permanente wintertijd, terwijl 40 procent altijd zomertijd wenst. 15 procent had geen voorkeur.

Er is nog geen officieel kabinetsstandpunt. Premier Rutte kwam met zijn collega's uit België en Luxemburg wel overéén deze drie landen dezelfde tijdzone zullen houden. Een standpunt wordt snel verwacht.

5.

Meer over het voorstel

Het wetgevingsdossier:

Delen

Terug naar boven