r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 30 september 2018.

'State of the Union' 2018 van Commissievoorzitter Juncker

Commissievoorzitter Juncker tijdens de State of the Union in 2017
Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

Toenmalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker sprak op woensdag 12 september in het Europees Parlement zijn laatste State of the Union uit. In de State of the Union geeft de Commissievoorzitter aan hoe het er voor staat in de Europese Unie en welke beleidsplannen de Commissie wil gaan indienen in het komende jaar.

Juncker hamerde op een sterkere, meer gezamenlijk optredende Unie. De nieuwe verhoudingen in de wereldpolitiek dwongen Europa om meer voor zichzelf op te komen. De economische macht van de Unie was de basis waarvan uit de EU een leidende positie kon en moest afdwingen, aldus Juncker.

Delen

Inhoud

1.

Kijk de State of the European Union terug

2.

Punten in de toespraak

Buitenlands beleid

Met de positie van Europa in de wereld als overkoepelend thema besprak Juncker verschillende onderwerpen. Een opmerkelijk voorstel was het vervangen van het vetorecht door het stemmen met gekwalificeerde meerderheid als het gaat om buitenlands beleid. Daarnaast wilde Juncker een intensievere samenwerking op het gebied van defensie. De uitbreiding van de Unie met de landen van de westelijke Balkan was volgens Juncker van groot strategisch belang.

Migratie & grensbewaking

Om de migratiecrisis aan te pakken was het volgens de Commissievoorzitter nodig om zowel het Europees agentschap voor grensbewaking (Frontex) als het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) flink uit te breiden. Hij vond dat lidstaten zich te weinig solidair toonden en wilde dat grenzen die gesloten waren weer open werden gesteld. Ook moesten er duidelijke Europese regels komen voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Verder deed Juncker een aantal voorstellen in het kader van het bestrijden van terrorisme. Zo wilde de Commissie onder andere dat extremistische content binnen een uur van het web werd gehaald.

Economie en munt

Op economisch gebied zag Juncker graag dat de euro voor een deel de dollar verving als munteenheid in het internationale handelsverkeer. Hiervoor moest de onderlinge economische afstemming van de lidstaten geloofwaardig zijn. Er werden voorstellen gedaan voor de versterking van de monetaire unie. Ook kwam de Commissie met voorstellen die een sterker kader moesten scheppen voor investeringen buiten de EU. Hieronder viel ook het voorstel voor een vernieuwde Europees-Afrikaanse alliantie, met als doel het creëren van banen en duurzame ontwikkeling.

Overige onderwerpen

Juncker stipte een reeks aan andere onderwerpen kort aan waar de EU ook mee aan de slag moest gaan. De sociale dimensie van de Europese samenwerking verdiepen was daarbij de meest belangrijke. Juncker zag ook een grotere rol voor de EU weggelegd bij het bestrijden van rampen. Bij twee belangrijke dossiers, de ruzies met Polen en Hongarije over de waarden van de EU en het Brexit-dossier, benadrukte Juncker dat de EU een Unie is waar regels en afspraken voorop staan.

De rode lijn door de toespraak van Juncker was de noodzaak voor eenheid onder de Europese lidstaten. Hij uitte herhaaldelijk kritiek op diezelfde lidstaten omdat ze meer moesten doen om gedane voorstellen te behandelen en gemaakte beloften na te komen. Volgens de Commissievoorzitter kon en moest de EU een soevereine speler worden die in staat zou zijn om de ontwikkelingen in de wereld vergaand te beïnvloeden.

3.

Commissievoorstellen nav de State of the Union

Commissievoorzitter Juncker kondigde in de State of the Union al meteen aan met een aantal wetsvoorstellen te zullen komen. Daags na zijn toespraak werden de volgende voorstellen naar de Raad en het Europees Parlement gestuurd:

De Commissie deed ook een aantal aanbevelingen voor de Europese regeringsleiders die in het verlengde lagen van de State of the Union:

4.

Wat is de State of the European Union?

De 'State of the Union' (SOTEU) is de jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie waarin de balans wordt opgemaakt over hoe de Europese Unie ervoor staat. Ook worden de belangrijkste plannen van de Commissie voor het komende jaar uiteen gezet.

5.

Meer informatie

  •  

Delen

Terug naar boven