r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vooruitblik: agenda van het Europees Parlement tot eind 2018

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 27 augustus 2018.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:01:58)

De komende maanden zullen de leden het debat over de toekomst van Europa voortzetten en stemmen over nieuwe regels voor energie, telecommunicatie en vervoer.

Staat van de EU

Het politieke seizoen begint met een debat over de Staat van de Europese Unie. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zal de plannen van de Commissie in het laatste jaar van zijn ambtstermijn aan de leden bekendmaken.

De toekomst van Europa

De debatten over de toekomst van Europa die het Parlement in het begin van het jaar startte, zullen zes staatshoofden en regeringsleiders in staat stellen om hun visie op de EU uiteen te zetten.

De Griekse premier Alexis Tsipras, de Estse premier Jüri Ratas, de Roemeense president Klaus Iohannis, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Deense premier Lars Løkke Rasmussen en de Spaanse premier Pedro Sánchez zullen allemaal voor het einde van 2018 de plenaire vergadering toespreken.

Energie

De leden stemmen in november over twee akkoorden met EU-regeringen over wetgeving die is gericht op het stimuleren van groene energie en efficiënte consumptie. De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn in juni een nieuw energie-efficiëntiedoel van 32,5% voor 2030 overeengekomen. Ze waren het ook eens over het feit dat tegen 2030 ten minste 32% van het energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen zou moeten komen.

Digitale interne markt

Regels die de weg vrijmaken voor 5G-netwerken tegen 2020 en een plafond stellen voor prijzen voor gesprekken binnen de EU, zullen eind oktober in de plenaire vergadering worden goedgekeurd na een informeel akkoord met de lidstaten in de Raad.

Een andere informele overeenkomst die door de plenaire vergadering moet worden goedgekeurd, betreft audiovisuele mediadiensten. Deze bevat regels voor video-on demand-diensten en platforms voor het delen van video's om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen hen en traditionele omroepen. De stemming is gepland voor begin oktober.

Vervoer

De vervoerscommissie zal terugkomen op de kwestie van de rust- en arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs, nadat de plenaire vergadering in juli de voorgestelde wijzigingen had verworpen. De leden zullen in de plenaire vergadering van september stemmen over een meer algemeen verslag over de toekomst van mobiliteit in de EU.

Auteursrechten

Het bijwerken van de copyrightregels voor het digitale tijdperk blijft op de agenda van het Parlement staan. In juli verwierp de plenaire vergadering het voorstel van de commissie Juridische zaken om onderhandelingen met de Raad te beginnen. Als gevolg hiervan zullen de leden van het Europees Parlement deze kwestie in de plenaire vergadering van september bespreken en erover stemmen.

Gebruik van medicijnen bij dieren

Eind oktober wordt gestemd over een akkoord met de Raad om het gebruik van antibiotica in landbouwbedrijven te verminderen. De EU maakt zich zorgen over de verspreiding van resistente bacteriën die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.

Solidariteitskorps

Het Europees Solidariteitskorps biedt vrijwilligers de kans om in de EU te werken om het milieu te beschermen of migranten te ontvangen. Een informele overeenkomst met de Raad over het initiatief moet in september in de plenaire vergadering worden goedgekeurd.

Rechtsstaat in Hongarije

De leden zullen in september in de plenaire vergadering stemmen over de vraag of zij de Raad willen oproepen om een mogelijke schending van de EU-waarden in Hongarije te voorkomen. De commissie Burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement heeft op een aantal gebieden ernstige zorgen geuit, waaronder over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Dit zou de eerste keer zijn dat het Parlement een procedure in werking zet die uiteindelijk zou kunnen leiden tot sancties voor een land.

Prijzen

Het Parlement reikt in december de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken uit. De prijs onderscheidt mensen of organisaties wereldwijd die strijden voor mensenrechten en democratie.

In november kiezen de leden de winnaar van de LUX-filmprijs voor 2018. De prijs is bedoeld om de Europese cinema te promoten en debatten rond sociale kwesties en EU-waarden aan te moedigen.

Verder wordt er in september gestemd over een verslag over de betrekkingen tussen de EU en de VS en een verslag over de betrekkingen tussen de EU en China. In december wordt over het verslag van de bijzondere commissie voor terrorismebestrijding gestemd. In december zal naar verwachting ook worden gestemd over het verslag over het onderzoek naar het witwassen van geld en belastingontduiking en over een verslag over vennootschapsbelasting.

Productinformatie

REF.: 20180703STO07133

Gecreëerd: 27-08-2018 - 17:21


Terug naar boven