r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De positie van de EU in de wereldhandel in cijfers (infografiek)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2021.

Vind kerncijfers over de handel van de EU met de wereld in onze infografiek: uitvoer, invoer, aantal gerelateerde banen in de EU en meer.

De EU is altijd al bezig geweest met het bevorderen van handel: niet alleen door belemmeringen voor de handel tussen EU-landen weg te nemen, maar ook door andere landen aan te moedigen handel met de EU te drijven. In 2016 was de uitvoer goed voor 15,6% van de uitvoer wereldwijd en was het aandeel van de invoer 14,8%, waardoor de EU één van 's werelds grootste handelsspelers is naast China en de VS.

Handelsovereenkomsten

Er zijn momenteel zestien handelsovereenkomsten van de EU met derde partijen van kracht of deze worden geactualiseerd of er wordt over onderhandeld.

Handelsovereenkomsten zijn niet alleen een kans om tarieven te verlagen, maar ook om onze partners ertoe te brengen de EU-kwaliteits- en veiligheidsnormen te erkennen en om producten met een beschermde oorsprongsbenaming, zoals champagne of roquefort, te respecteren. Dit is heel belangrijk, want Europese voedingsproducten genieten een wereldwijde reputatie voor kwaliteit en traditie.

De EU maakt ook gebruik van handelsovereenkomsten om normen vast te stellen voor milieu en arbeid, bijvoorbeeld om de invoer van producten die met kinderarbeid zijn geproduceerd, te voorkomen.

De laatste EU-handelsovereenkomst die werd ondertekend, was met Japan maar zijn nog vele andere zijn in onderhandeling.

EU-import en -export

Europese bedrijven profiteren niet alleen van schaalvoordelen door deel uit te maken van 's werelds grootste interne markt, maar ook van handelsovereenkomsten die EU-ondernemingen in staat stellen veel van hun diensten en goederen te exporteren. Tegelijkertijd moeten buitenlandse bedrijven die naar de EU willen exporteren voldoen aan dezelfde hoge normen als lokale bedrijven, zodat er geen risico bestaat op oneerlijke concurrentie van bedrijven van buiten de EU.

Wat de uitvoer van goederen betreft, zijn de grootste partners van de EU de VS (20%), China (10,5%) en Zwitserland (8%). De EU voert het meest in uit naar China (20,2%), gevolgd door de VS (13,8%) en Rusland (7,8%).

Handel met niet-EU-landen heeft gezorgd voor het scheppen van miljoenen banen in Europa. In 2015 schatte de Europese Commissie dat ongeveer 26 miljoen banen verband houden met handel met niet-EU-landen. De interne markt heeft ook geleid tot meer handel tussen EU-landen.

Bovendien heeft de invoer van goederen en diensten van buiten de EU Europese bedrijven gedwongen om concurrerender te zijn, terwijl ze consumenten meer keuze en lagere prijzen bieden.

Meer over handel in de wereld

Productinformatie

REF.: 20180703STO07132

Gecreëerd: 27-08-2018 - 10:46


Terug naar boven