r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Horizon Europa

Horizon Europa is het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. In dit programma moet onderzoek en innovatie de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Unie versterken om de wereldwijde uitdagingen te helpen aanpakken, en bijdragen aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). De commissie noemt dit onderdeel van Horizon 2020 het meest ambitieuze onderzoek- en innovatieprogramma ooit.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Het Horizon Europa pakket bestaat uit twee delen:

 • een kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
 • een specifiek programma voor de uitvoering

In Horizon Europa wil de Commissie een aantal nieuwe elementen introduceren.

 • Een Europese Innovatieraad die het voortouw moet nemen op het gebied van Europese innovatie. Vooral innovaties met een groot potentieel en een hoog risico moeten worden ondersteund. Deze innovatieraad is bedoeld als aanvulling op het EIT
 • Innovatiemissies die bijvoorbeeld gericht zijn op onderzoek naar de bestrijding van kanker en het zorgen voor plasticvrije oceanen
 • Lidstaten die achterlopen op het gebied van innovatie moeten twee keer zoveel steun krijgen. Dit gebeurt onder andere door financiering vanuit structuurfondsen en het cohesiefonds
 • Meer openheid, bijvoorbeeld voor publicaties van wetenschappers
 • Meer partnerschappen met het Europese bedrijfsleven en samenwerking tussen EU-programma's, zoals het cohesiebeleid en het Europees defensiefonds

Horizon Europa moet op 1 januari 2021 van kracht worden. Er is voor de periode van 2021 t/m 2027 een bedrag van ruim 94 miljard euro voor begroot.

Dit wordt als volgt verdeeld:

 • 25,80 miljard voor pilaar I ‘Open wetenschap’
 • 52,70 miljard voor pilaar II ‘Wereldwijde onderwerpen en internationale concurrentie'
 • 13,50 miljard voor pilaar III ‘Open innovatie’
 • 2,10 miljard voor het onderdeel 'Versterking van de Europese wetenschap'

2.

Aanvragen

Aanvragen voor Horizon Europa moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • voortzetting van het principe van één reglement voor deelname en verspreiding door nieuwe verbeteringen;
 • handhaving van de ‘Horizon 2020’ financieringspercentages;
 • versimpeling van terugvordering, vooral voor personele kosten;
 • meer nadruk op exploitatie en verspreiding van resultaten, vooral binnen de Unie;
 • communicatie met de begunstigde instanties zoals het publiek en de media.

Voor Horizon Europa gelden uitmuntendheid, impact, kwaliteit en efficiënte implementatie als toewijzingscriteria.

Terug naar boven