r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP), Amsterdam

datum 3 december 2019 - 5 december 2019
plaats Amsterdam
organisatie Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) is the committee that is responsible for preparing the Agency's opinions on all questions concerning veterinary medicines.


Inhoud

1.

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

Dit agentschap houdt toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier binnen de EU. Het coördineert de beoordeling en bewaking van geneesmiddelen in de EU.

Het bureau is sinds 9 januari 2019 gevestigd in Amsterdam, voorheen was het bureau gevestigd in Londen. Op 20 november 2017 besliste de Raad Algemene Zaken dat het agentschap vanwege de brexit moest verhuizen. Negen dagen later diende de Europese Commissie het officiële voorstel in om dat te regelen. Het besluit werd vervolgens goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

2.

Meer over...

Terug naar boven