r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides naar aanleiding van de internationale dag van de humanitaire hulp 2018

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 17 augustus 2018.

Vijftien jaarna de bomaanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad brengt de Europese Unie opnieuw hulde aan hulpverleners die hun leven riskeren om wereldwijd humanitaire hulp te verlenen. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de ondubbelzinnige naleving van het internationaal recht, de veiligheid en beveiliging van humanitaire hulpverleners en hun onbelemmerde toegang tot mensen in nood.

Aan de vooravond van de internationale dag van de humanitaire hulp 2018 hebben hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides de volgende verklaring afgelegd:

"Burgers betalen vaak de hoogste prijs in conflictsituaties en er worden nog steeds aanslagen gepleegd, ook op hulpverleners.

Het afgelopen jaar, van Afghanistan tot Nigeria en van de Centraal-Afrikaanse Republiek tot Jemen, hebben deze aanslagen het leven gekost aan burgers en humanitaire hulpverleners. Deze gewelddaden vormen een ernstige schending van het internationaal humanitair recht. Het redden van mensenlevens mag geen mensenlevens kosten.

Bijna 4.400 humanitaire hulpverleners zijn de afgelopen twintig jaar het slachtoffer geworden van zware aanslagen. Meer dan een derde van hen kwam om het leven. De internationale dag van de humanitaire hulp is een gelegenheid om deze toegewijde humanitaire hulpverleners te eren en voor hun veiligheid en beveiliging te pleiten.

Alle partijen bij conflicten zijn krachtens het internationaal humanitair recht verplicht de veiligheid van humanitaire hulpverleners te waarborgen en ongehinderde en permanente toegang tot alle mensen in nood te faciliteren.

De EU is wereldleider op het gebied van humanitaire hulp. Het bevorderen van principiële humanitaire hulp en eerbiediging van het internationaal humanitair recht blijft de kern van ons internationaal engagement."

Achtergrond

In conflictgebieden worden regelmatig burgers gedood of gewond bij gerichte of lukrake aanslagen. Door conflicten zijn recordaantallen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten. Wereldwijd zijn meer dan 68,5 miljoen mensen gedwongen ontheemd geraakt, waarvan de helft kinderen onder de 18.

In 2017 heeft de EU meer dan 2,43 miljard EUR gemobiliseerd voor humanitaire hulpacties in meer dan 80 landen over de hele wereld. Een significant deel hiervan ging naar steun aan de door conflicten getroffen bevolkingsgroepen in Syrië en aan vluchtelingen in buurlanden en -regio's. De EU is ook steun blijven verlenen aan degenen die ontheemd zijn geraakt door langdurige conflicten, van Afghanistan tot Colombia en de Hoorn van Afrika, en heeft tegelijkertijd gereageerd op opkomende crises, zoals de ontheemding van de Rohingya.

De sterke toename van het aantal opzettelijke schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en de humanitaire beginselen heeft van bescherming een belangrijke uitdaging in de huidige humanitaire context gemaakt. In 2017 werd meer dan 10% van het EU-budget voor humanitaire hulp toegewezen ten behoeve van humanitaire beschermingsactiviteiten.

De EU is blijven pleiten voor een betere bescherming en naleving van het IHR, onder meer door middel van dialoog, verklaringen en initiatieven, alsook door de financiering van IHR-opleiding voor personeel en partners, en informatie en voorlichting over het IHR aan het grote publiek.

Zo heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) met steun van de EU de campagne "Gezondheidszorg in gevaar" ontwikkeld, die aandacht besteedt aan de wijdverbreide en ernstige gevolgen van gewelddaden die de verstrekking van gezondheidszorg belemmeren, voorzieningen of voertuigen beschadigen of vernietigen en gezondheidswerkers en patiënten verwonden of doden.

STATEMENT/18/5004

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven