r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Mulder (VVD): Europese Commissie te politiek door 'Spitzenkandidaten'

woensdag 15 augustus 2018, 13:40
Anne Mulder
Bron: Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC) - Door de procedure met 'Spitzenkandidaten' krijgt de Europese Commissie een te politieke rol. Dat stelt Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) vandaag in een artikel op EUobserver. Hij ziet in het kader van de machtenscheiding liever dat de Commissie een onafhankelijke taak vervult. De handhaving van verdragen en regels kan anders namelijk gevaar lopen. Bij behoud van het systeem van 'Spitzenkandidaten' zou de Europese Commissie die handhavingstaken volgens Mulder aan een onafhankelijke toezichthouder moeten geven.

In het artikel geeft het Kamerlid enkele voorbeelden. Frankrijk schond in 2014 de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact. De Europese Commissie zou volgens de regels Frankrijk op de vingers moeten tikken. Juncker reageerde echter met: "Frankrijk is Frankrijk," zonder op te staan als verdediger van de verdragen. Als voorbeeld noemt Mulder ook de laatste speech van Juncker in de jaarlijkse State of the European Union. Daarin gaf de voorzitter zijn persoonlijke mening over de toekomst van de EU, wat volgens het VVD-Kamerlid de onafhankelijke positie van de Commissie in gevaar brengt.

Sinds 2014 loopt de benoeming van de Commissievoorzitter via de fracties in het Europees Parlement. Bij de parlementsverkiezingen schuiven verschillende fracties een kandidaat naar voren. De kandidaat van de fractie met de meeste zetels wordt vervolgens voorzitter van de Europese Commissie. Dit is een informele procedure, omdat de verdragen bepalen dat de Europese Raad een voorstel doet, waarna het Europees Parlement erover stemt. Over de procedure is veel discussie. De volgende Europese verkiezingen zijn in Nederland op 23 mei 2019.

Bron: EUobserver

Terug naar boven