r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Blokkadestatuut

Het blokkadestatuut is een verordening die door de Europese Commissie kan worden gebruikt om handels- en kapitaalbelangen van de EU te beschermen tegen internationale handelsblokkades. Als een land buiten de EU blokkades opstelt ten opzichte van een ander land buiten de EU, kan dit voor de EU nadelig zijn op het gebied van handel of kapitaalverkeer. De Europese Commissie kan dan besluiten het blokkadestatuut in te roepen. Voor Europese bedrijven is het dan verboden zich aan de betreffende nadelige blokkades te houden. De EU verklaart rechtszaken tegen bedrijven die zich niet aan de sancties houden dan ongeldig

De Europese Raad stelde de verordening vast op 23 november 1996 en de Europese Commissie besluit over de inzet ervan. Het blokkadestatuut is in 1996 ingesteld om de Europese handelsbelangen in Cuba veilig te stellen toen de Verenigde Staten een handelsembargo tegen dat land instelden. Vanaf 7 augustus 2018 gebruikte de Europese Commissie het blokkadestatuut voor het eerst sinds 1996 weer om zich te wapenen tegen nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran.

Terug naar boven