r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU wapent zich tegen sancties VS tegen Iran

maandag 6 augustus 2018, 14:21
Photographer: Silvère Gérard
Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Europese bedrijven die handeldrijven met Iran of economisch actief zijn in het land worden vanaf dinsdagochtend zes uur juridisch beschermd tegen Amerikaanse sancties. Op dat moment stelt de EU het zogenoemde blokkadestatuut in werking dat de herinvoering van de Amerikaanse sancties op hetzelfde tijdstip niet erkent.

Europese ondernemingen die door de Amerikaanse maatregelen worden getroffen, kunnen voor schade worden gecompenseerd. Tegelijk verbiedt het statuut personen of bedrijven uit de EU om zich aan de Amerikaanse sancties te houden, tenzij met toestemming van de Europese Commissie.

De EU betreurt de sancties, waaronder de blokkering van bepaalde financiële transacties, ,,ten zeerste'', aldus een gezamenlijke verklaring van EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de Duitse, Franse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken.

De commissie heeft de in 1996 bedachte maar nooit eerder uitgevoerde verordening uit de kast gehaald om het nucleaire akkoord met Iran te redden. In het voorjaar zegde de Amerikaanse president Donald Trump de atoomdeal uit 2015 op.

De EU blijft zo lang Iran zich aan zijn beloftes houdt pal achter het atoomakkoord staan, ,,om zeker te zijn dat het Iraanse programma vreedzaam blijft, zoals het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in elf opeenvolgende rapporten heeft bevestigd’’, aldus de verklaring.

Het opheffen van de sancties tegen Iran is een essentieel onderdeel van het akkoord, stelt Mogherini. ,,Het heeft niet alleen een positief effect op de economische relaties met Iran, maar vooral op de levens van de Iraanse burgers.’’

Terug naar boven