r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Journalisten in België moeten betalen voor accreditatie

vrijdag 3 augustus 2018, 15:58
gewijzigd
Mark Rutte staat de media te woord
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Belgische en in België wonende journalisten moeten voortaan 50 euro betalen voor een halfjaarlijkse veiligheidsscreening als zij bijeenkomsten van de Europese Raad willen verslaan. Dat kondigde de Europese Raad aan op zijn website. Sinds 1 juni 2018 voorziet een Belgische wet in een dergelijke vergoeding voor veiligheidsscreenings. De financiële bijdrage geldt niet voor journalisten die buiten België wonen.

Tegen de maatregel is veel verzet. De Belgische journalistenvakbonden schreven een protestbrief aan de Belgische regering. Zij zijn het er niet mee eens dat de wijziging zonder inspraak van de vakbonden tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er principiële bezwaren over het geldbedrag. Dit strookt volgens de bonden niet met de vrije nieuwsgaring. Zij schrijven in de protestbrief: "Nergens anders in de democratische wereld moeten journalisten betalen voor een accreditatie. Voor freelancers, die niet in de mogelijkheid zijn een werkgever aan te spreken, dreigt deze vergoeding een drempel te creëren." Bovendien stellen de vakbonden dat de maatregel niet strookt met het gelijkheidsbeginsel, omdat journalisten uit andere landen er niet onder vallen.

Adjunct-secretaris-generaal Sophie Lejoly van de Belgische journalistenvakbond vindt dat de regering de bijdrage moet laten vallen. Zij benadrukt dat de Europese persvrijheid onder druk staat door deze maatregel.

Bron: Villamedia, 2 augustus 2018

Delen

Terug naar boven