r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

Inhoud

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie

Brussel, 30 juli 2018 (OR. en)

9951/18

Interinstitutioneel dossier: COR 1

2018/0228 (COD)

TRANS 257 FIN 456 CADREFIN 87 POLGEN 83 REGIO 40 ENER 229 TELECOM 175 COMPET 436 MI 448 ECO 49 CODEC 1023 IA 255

VOORSTEL

van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

ingekomen: 7 juni 2018

aan: de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de

Raad van de Europese Unie

Betreft: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot

intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

De onderwerpcodes van documenten ST 9951/18 INIT, ADD 1, ADD 2 and ADD 3 dienen als

volgt te luiden:

TRANS 257

FIN 456

CADREFIN 87

POLGEN 83

REGIO 40

ENER 229

TELECOM 175

COMPET 436

MI 448

ECO 49

CODEC 1023

IA 255


2.

Behandeld document

11 jun
'18
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014
PROPOSAL
Secretary-General of the European Commission
9951/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

Terug naar boven