r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Klimaatverandering in Europa: feiten en cijfers

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 27 maart 2023.

Ontdek de belangrijkste feiten en statistieken over klimaatverandering in Europa: regionale impact, top uitstoters, de reductie van broeikasgassen en meer.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar hoe beïnvloedt het Europa? Ontdek feiten en cijfers die iets zeggen over verschillende aspecten van dit probleem: oorzaken, gevolgen en ontwikkeling.

CO2 is niet het enige broeikasgas dat de opwarming van de aarde veroorzaakt

Het bekendste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). In 2021 vertegenwoordigde het bijna 80% van het volume van alle broeikasgasemissies in de EU.

Andere broeikasgassen zijn in een kleinere hoeveelheid in de atmosfeer aanwezig, maar kunnen een groter opwarmend effect hebben. Zo was methaan goed voor 12% van het broeikaseffect in de EU in 2021.

Sommige broeikasgassen komen op natuurlijke wijze in de atmosfeer voor, maar menselijke activiteiten dragen bij tot de accumulatie ervan. Andere zijn door de mens gemaakt, zoals gefluoreerde gassen die in de industrie worden gebruikt. Hun aardopwarmingsvermogen is vaak enkele duizenden keren groter dan dat van CO2.

Meer lezen: de verschillende broeikasgassen, hun bronnen en hun opwarmingsvermogen.

De EU-landen en sectoren die het meeste broeikasgas uitstoten

De EU was in 2019 de vierde grootste uitstoter van broeikasgassen, na China, de Verenigde Staten en India. Het aandeel van de EU in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen daalde van 15,2% in 1990 tot 7,3% in 2019.

In 2019 waren in de EU de top vijf broeikasgas uitstoters Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje. De energiesector was verantwoordelijk voor 77,01% van deze uitstoot. Uitstoot door landbouw draagt bij met 10,55%, industrie met 9,10% en afvalbeheer met 3,32%.

Ontdek meer gegevens in onze infografiek over broeikasgasemissies per land en sector in de EU.

De evolutie van broeikasgassen in Europa sinds 1990

In 2008 heeft de EU een doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Er is veel vooruitgang geboekt: in 2019 was er al een uitstootafname van 24% ten opzichte van 1990. In 2020 was de uitstoot 31% minder dan 1990, deels als gevolg van de Covid-19-pandemie.

In 2021 heeft de EU een nieuwe doelstelling vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens de laatste voorspellingen van de lidstaten zal de netto reductie tegen 2030 slechts 41% zijn.

Bekijk onze infografieken over de vorderingen van de EU bij het bereiken van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.

De gevolgen van klimaatverandering in Europa

Klimaatverandering heeft nu al op verschillende manieren invloed in Europa, afhankelijk van de regio. Dit loopt uiteen van stijgende temperaturen en een groter risico op verwoestijning, tot meer neerslag op jaarbasis en risico's op overstromingen.

De waargenomen en verwachtte gevolgen van het Europees Milieuagentschap hebben betrekking op de economie (zoals toerisme en energie), het milieu (zoals het verlies aan biodiversiteit en bosbranden), landbouw (afnemende oogstopbrengsten en toenemende vraag naar water) en de volksgezondheid (sterfte door hittegolven of door hevige stormen).

Bekijk onze kaart om te zien hoe klimaatverandering de diverse Europese regio's beïnvloedt.

Uitstoot van de transportsector in de EU: feiten en cijfers

Transport is de enige sector waarvan de uitstoot nog steeds hoger is dan in 1990. Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, waarvan 72% van wegvervoer komt.

CO2-uitstoot van auto’s

Auto’s en bestelwagens stoten ongeveer 15% van de CO2 van de EU uit. Met gemiddeld 1,7 personen per auto in Europa zijn andere vormen van transport, zoals bussen, op dit moment een minder vervuilend alternatief. Moderne auto’s zouden echter wel één van de minst vervuilende vormen van transport kunnen zijn als ze gedeeld worden, in plaats van alleen te rijden.

Meer gegevens in onze infografiek over de CO2-uitstoot van auto’s

Uitstoot van luchtvaart en schepen

Internationale lucht- en scheepvaart zijn ieder verantwoordelijk voor minder dan 3,5% van de totale EU-uitstoot van broeikasgassen maar ze zijn de snelst groeiende bron van emissies. De uitstoot van vliegtuigen zal naar verwachting 10 keer hoger liggen in 2050 vergeleken met 1990, terwijl de uitstoot van de scheepvaart tot 50% zou kunnen toenemen.

Meer ontdekken over de uitstoot van vliegtuigen en schepen in onze infografiek.

Tijdlijn van VN-klimaatonderhandelingen

De EU is een belangrijke speler in de VN-klimaatonderhandelingen en heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Terwijl alle EU-landen het akkoord individueel ondertekend hebben, coördineren ze hun standpunten en bepalen hun gezamenlijke emissiereductiedoelstellingen op EU-niveau.

Bekijk onze tijdlijn van klimaatonderhandelingen.

Meer lezen over klimaatverandering in de EU

Productinformatie

REF.: 20180703STO07123


Terug naar boven