r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert het initiatief "Stop de honger bij 8 % van de Europese bevolking!"

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 juli 2018.

Het college van commissarissen heeft vandaag besloten het Europese burgerinitiatief "Stop de honger bij 8 % van de Europese bevolking!" te registreren.

Het initiatief moet "overheden ertoe aansporen het probleem van de honger aan te pakken" en legt de nadruk op "de taak van de overheid dit probleem met wortel en tak uit te roeien". De organisatoren van het initiatief leggen een uitvoerige lijst van maatregelen op tafel en vragen de Commissie om met wetgevingsvoorstellen te komen over uiteenlopende onderwerpen, zoals de invoering van een voedselbonnenprogramma, de hervorming van de derivatenmarkt voor landbouwgrondstoffen en een nieuw systeem voor de classificatie van voedselafval met bijbehorende doelstellingen en verwerkingsvoorschriften.

De Commissie spreekt zich in haar besluit tot registratie van het initiatief alleen uit over de juridische ontvankelijkheid van het voorstel, en niet over de inhoud.

Vanaf de datum van registratie van het initiatief (op 19 juli 2018) krijgen de organisatoren één jaar de tijd om handtekeningen ter ondersteuning van het initiatief te verzamelen. Als er binnen dat jaar een miljoen steunbetuigingen voor het initiatief worden verzameld uit ten minste zeven lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan dan beslissen of zij al dan niet gevolg geeft aan het verzoek en moet in beide gevallen haar besluit motiveren.

Chronologisch overzicht

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon. In april 2012 is de verordening over het Europees burgerinitiatief van kracht geworden waarmee uitvoering aan de Verdragsbepalingen wordt gegeven. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument meebeslissen over wat er op de agenda komt.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader mag vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik mag opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk mag zijn, en niet duidelijk mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Voor meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europese burgerinitiatief "Stop de honger!"

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website van het Europese burgerinitiatief

Verordening over het Europese burgerinitiatief

Forum over het Europese burgerinitiatief

Bijlage - Belangrijkste voorstellen van het initiatief "Stop de honger!"

In hun voorstel (dat u hier vindt) leggen de organisatoren van het initiatief gedetailleerde verzoeken om maatregelen voor aan de Commissie. De verzoeken zijn samengebracht in vijf categorieën:

  • Het uitbannen van de wegwerpcultuur (opbrengst: 44 miljoen ton voedsel binnen twee jaar).
  • Het invoeren van een belasting op financiële transacties (opbrengst: 30 miljard EUR per jaar).
  • Het oplossen van het hongerprobleem: een taak voor de overheid, niet voor liefdadigheidsinstellingen.
  • Een voorstel over voedselspeculatie.
  • Een kwaliteitsgericht voorstel.

IP/18/4565

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven