r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief „Behoud van Europees burgerschap”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 juli 2018.

Het college van commissarissen heeft vandaag besloten om een Europees burgerinitiatief te registreren dat “Behoud van Europees burgerschap” heet.

Het voorgestelde initiatief heeft als belangrijkste doel te waarborgen dat wie het Europese burgerschap en de daarmee samenhangende rechten eenmaal heeft verworven, deze niet meer kan verliezen. De organisatoren noemen met name de context van de brexit en het feit dat Britse onderdanen in de toekomst hun EU-burgerschap en -rechten zullen verliezen.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

De registratie van dit initiatief zal plaatsvinden op 23 juli 2018, waarna de organisatoren een jaar de tijd hebben om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Chronologisch overzicht

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon. In april 2012 is de verordening over het Europees burgerinitiatief, waarmee uitvoering aan de Verdragsbepalingen wordt gegeven, van kracht geworden. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument meebeslissen over wat er op de agenda komt.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij daartoe bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader mag vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik mag opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk mag zijn, en niet duidelijk mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Voor meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief “Behoud van Europees burgerschap”

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website van het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

Forum voor het Europees burgerinitiatief

IP/18/4566

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven