r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Overzicht: waaraan hebben de EP-leden in de eerste helft van 2018 gewerkt?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 17 juli 2018.

Van gedetacheerde werknemers en migratie naar de toekomst van Europa, de meerjarenbegroting van de EU en de digitale economie, het is een bewogen half jaar geweest.

Dit artikel is een overzicht van een aantal belangrijke onderwerpen van het afgelopen half jaar, waaronder het aftellen naar de Europese verkiezingen van volgend jaar, de Brexit en de circulaire economie.

Met een minder dan een jaar tot de Europese verkiezingen (die in België plaatsvinden op 26 mei en in Nederland op 23 mei 2019), bleek uit een Eurobarometer-enquête die op 23 mei werd gepubliceerd, dat de helft van de Europeanen belangstelling heeft voor de EU-verkiezingen.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:01:32)

In juni ondersteunde het Parlement een vermindering van het aantal zetels tot 705 (in plaats van 751), in de nasleep van de Brexit. Ongeveer 27 van de 73 zetels in het VK zullen worden herverdeeld naar andere landen, terwijl de resterende 46 worden bewaard voor toekomstige uitbreidingen.

De EP-leden blijven een stevig standpunt innemen inzake de Brexit. In maart riepen zij op tot gezamenlijke toezeggingen inzake burgerrechten, financiële verplichtingen en de Ierse grensproblematiek in een geordende terugtrekkingsovereenkomst die vóór een mogelijke overgangsperiode moet worden voltooid. Bekijk onze video voor meer informatie over de rol van het Parlement in de lopende Brexit-onderhandelingen.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:17)

Migratie blijft een belangrijk onderwerp en het Parlement heeft aangedrongen op een snellere beoordeling van asielaanvragen. Europarlementariërs willen een gemeenschappelijke procedure die het zogenaamde asielshoppen voorkomt en die ervoor zorgt dat asielaanvragen consistenter worden verwerkt in de hele EU.

Het Parlement steunde in mei een hervorming van de detachering van werknemers, waarbij gelijke beloning voor gelijk werk werd gewaarborgd. Het doel is om te zorgen voor betere bescherming voor gedetacheerde werknemers en voor een gelijk speelveld tussen bedrijven die lokaal opereren en bedrijven die werknemers detacheren. Meer informatie over het aantal gedetacheerde werknemers en de belangrijkste punten van de hervorming.

Wat de toekomst betreft, hebben de EP-leden de toekomst van Europa besproken met verschillende EU-leiders. Acht leiders zijn naar de plenaire vergadering in Straatsburg gekomen, waaronder de Belgische premier Charles Michel, die opriep om “te overtuigen met een ideaal en met concrete resultaten”.

Ook Nederlandse premier Mark Rutte was op bezoek in Straatsburg, hij zei onder andere: "Laat ik dus heel duidelijk zijn: het debat over de toekomst van de EU moet niet over meer of minder Europa gaan. Het moet gaan over waar de EU iets kan toevoegen.’’

Een van de belangrijkste kwesties voor de EU is de toekomstige financiering. In mei riep het Parlement de EU op om onderzoek, steun voor jongeren en kleine bedrijven te stimuleren in zijn volgende meerjarenbegroting voor 2021-2027.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:01:12)

Een andere prioriteit voor het Parlement is Schengen. Het Parlement verzoekt de Raad om Roemenië en Bulgarije toe te staan ​​zich bij de grensvrije zone aan te sluiten en steunt het plan van de Europese Commissie voor het herstel van de grensvrije zone, nadat bepaalde controles aan bepaalde grenzen zijn ingevoerd als antwoord op de enorme toestroom van vluchtelingen naar de EU in 2015, evenals terroristische aanslagen in Europa.

Plannen om belemmeringen voor grensoverschrijdend online winkelen te beëindigen, om grensoverschrijdende pakketbezorging transparanter te maken en om de vrije doorstroming van niet-persoonlijke gegevens te vergemakkelijken, helpen de EU op weg naar een digitale interne markt. Tegelijkertijd zorgt de EU voor de bescherming van persoonsgegevens, met de inwerkingtreding van de AVG sinds mei.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:00:49)

Het Parlement heeft vooruitgang geboekt bij het creëren van een duurzamere wereld met de goedkeuring op 18 april van het pakket circulaire economie, dat nieuwe wettelijk bindende doelen en vaste termijnen voor afvalrecycling en het verminderen van storten vastlegt. Lees meer over het circulaire-economiemodel van productie en consumptie voor het delen, leasen, hergebruiken, repareren, opknappen en recyclen om de levenscyclus van producten te verlengen.

Het bestrijden van klimaatverandering blijft een prioriteit. In april hebben leden van het Parlement een nieuwe verordening aangenomen die de mazen in de verordening voor het delen van de lasten vereffent. Deze verordening stelt bindende doelen om de uitstoot van broeikasgassen voor elk EU-land te verminderen.

De emissies van transport, landbouw, gebouwen en afval zullen tegen 2030 30% lager moeten zijn dan in 2005.

Productinformatie

REF.: 20180703STO07124

Gecreëerd: 17-07-2018 - 14:43


Terug naar boven