r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cambodja: EU-missie brengt situatie op gebied van mensenrechten en arbeidsrechten in kaart

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 juli 2018.

Een delegatie van de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) heeft van 5 tot en met 11 juli 2018 een bezoek gebracht aan Cambodja om de situatie ter plekke in kaart te brengen na de recente verontrustende ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten en de arbeidsrechten in het land.

De informatie die tijdens het bezoek is verzameld, zal nu door de Europese Unie met voorrang worden geanalyseerd om eventuele verdere stappen te overwegen. Bij deze analyse zal ook rekening worden gehouden met de verdere schriftelijke opmerkingen van de Cambodjaanse autoriteiten, verslagen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en andere organen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering door Cambodja van de internationale verdragen die van belang zijn voor de EU-regeling voor rechtenvrije handel "alles behalve wapens" (EBA, Everything But Arms). De EBA-regeling maakt het voor Cambodja mogelijk om alle producten (behalve wapens en munitie) vrij van quota en invoerrechten naar de EU uit te voeren.

Cecilia Malmström, de commissaris voor Handel, zei: "De EU is er trots op dat wij de economisch meest kwetsbare landen van de wereld vrije toegang tot onze markt bieden. Het initiatief "alles behalve wapens" heeft een aanzienlijke invloed gehad op de ontwikkeling van Cambodja en de armoedebestrijding aldaar. Door de recente verontrustende ontwikkelingen in het land werd het echter noodzakelijk om nader te bekijken of Cambodja zijn verbintenissen nakomt. Bij de gesprekken en het verzamelen van informatie tijdens onze EU-missie lag de nadruk op de ernstige achteruitgang op het gebied van de politieke rechten en het kiesrecht, en op de beknotting van de activiteiten van het maatschappelijk middenveld. Er zijn ook tekortkomingen bij de mechanismen voor de beslechting van landgeschillen, alsmede ernstige bedreigingen van de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Sociale rechtvaardigheid is een essentieel aspect van het handelsbeleid van de Europese Unie; daaronder vallen eerbiediging van de mensenrechten, fundamentele vrijheden en arbeidsnormen. Nu de onderzoeksmissie achter de rug is, zullen wij de feiten uitvoerig analyseren en verdere stappen overwegen. Het beëindigen van de deelname van Cambodja aan de handelsregeling is een uiterste maatregel, waartoe we alleen over zullen gaan als alle andere inspanningen bij het aanpakken van deze problemen op niets uitlopen."

De EU-delegatie had een ontmoeting met verschillende leden van de Cambodjaanse regering en ook met vakbonden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in het land.

Achtergrond

De EBA-regeling van het stelsel van algemene tariefpreferenties ("SAP") is een unilaterale maatregel van de EU waarbij exporteurs uit de minst ontwikkelde landen voor alle producten (behalve wapens en munitie) rechtenvrije en quotavrije toegang tot de EU-markt wordt geboden. De regeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van deze landen en hun integratie in het mondiale handelssysteem.

De EBA heeft de Cambodjaanse economie al grote voordelen opgeleverd. De EU is de belangrijkste uitvoerbestemming, goed voor 40 % van de totale uitvoer van Cambodja. De uitvoer uit Cambodja naar de EU is de afgelopen jaren sterk toegenomen met een stijging van 227 % tussen 2011 en 2016. In 2017 bedroeg de totale uitvoer van Cambodja naar de EU 5 miljard euro, waarmee het land op de tweede plek stond van alle EBA-begunstigden. Van alle Cambodjaanse uitvoer die in aanmerking kwam voor EBA, vond 95,5 % daadwerkelijk onder de EBA-preferenties plaats.

De EBA-regeling heeft met name bijgedragen tot aanzienlijke nieuwe werkgelegenheid en groei in de textielsector, die goed is voor 75 % van de Cambodjaanse uitvoer naar de EU, waardoor werk wordt verschaft aan een aantal van de meest kwetsbare sectoren van de Cambodjaanse samenleving.

De EU heeft haar betrokkenheid bij Cambodja geïntensiveerd (zie het tweejaarlijkse SAP-verslag van januari 2018 van de EU) naar aanleiding van de ernstige bezorgdheid over de voortdurende verslechtering van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat, zoals mede aangegeven door het Europees Parlement (resolutie van 14 december 2017) en de Raad (Raad Buitenlandse Zaken van de EU van 26 februari 2018).

Meer informatie

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Cambodja

Regeling "alles behalve wapens"

IP/18/4467

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven