r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De vooruitgang van de EU op weg naar haar doelstellingen inzake klimaatverandering (infografiek)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020.

De EU heeft ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 te verminderen. Bekijk onze infografieken om meer te weten te komen over de voortgang ervan.

De strijd tegen klimaatverandering is een prioriteit voor de EU. Daarom heeft ze zich gebonden aan een reeks meetbare doelstellingen en heeft ze verschillende maatregelen genomen om broeikasgassen te verminderen. Welke vooruitgang is er al geboekt?

2020-klimaatdoelen die moeten worden bereikt

De EU-doelstellingen voor 2020 zijn uiteengezet in het klimaat- en energiepakket dat in 2008 is goedgekeurd. Een van de doelstellingen ervan is een vermindering van de broeikasgasemissies met 20% ten opzichte van het niveau in 1990.

In 2015 daalde de hoeveelheid broeikasgasemissies in de EU al met 22% ten opzichte van het niveau van 1990. Volgens de laatste ramingen van de EU-landen op basis van bestaande maatregelen, zal de EU op schema blijven om dit doel te bereiken. Naar verwachting zal de emissie in 2020 26% lager zijn dan in 1990.

Uit eerdere schattingen blijkt echter dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2017 is toegenomen. Er lopen momenteel besprekingen over hoe de EU 2030-doelstellingen en de 2050-strategie voor COP24 in december in Katowice (Polen) kunnen worden aangescherpt.

Vooruitgang in de energie- en industrie sectoren

Om het bovengenoemde doel te bereiken, onderneemt de EU actie op verschillende gebieden. Een daarvan is het EU-systeem voor emissiehandel (ETS), dat betrekking heeft op de uitstoot van broeikasgassen door grootschalige apparatuur in de energie- en industriesectoren, net als in de luchtvaartsector, die verantwoordelijk is voor ongeveer 45% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Tussen 2005 en 2016 daalden de emissies van elektriciteitscentrales en fabrieken die onder het ETS vielen met 26%. Dit is duidelijk meer dan de reductie van 23% als doelstelling voor 2020.

De status van nationale doelen

Om de emissies van andere sectoren (huisvesting, landbouw, afval, vervoer) te verminderen, hebben de EU-landen de nationale doelstellingen voor emissiereducties vastgelegd in het kader van de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen. De emissies van de sectoren die onder de nationale doelstellingen vallen waren in 2016 11% lager dan in 2005, waardoor de 2020-doelstelling voor een vermindering met 10% werd overschreden.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180706STO07407


Terug naar boven