r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Zuid-Tirol is niet Italië! Een honderd jaar oud Europees grensgeval, Amsterdam

Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 september 2018 17:00
plaats Amsterdam
locatie Spui 25-27, 1012 XM Toon locatie
aanwezigen R.H. (René) Cuperus, Th.H. (Thomas) von der Dunk e.a.
organisatie SPUI25

Catalonië, Vlaanderen en Zuid-Tirol - het zijn allemaal gebieden die streven of streefden naar afscheiding en onafhankelijkheid van hun nationale regering. In ‘Zuid-Tirol is niet Italië!’ onderzoekt Thomas von der Dunk deze gevoelens van regionale identiteit aan de hand van het sinds 1918 Italiaanse Zuid-Tirol. Deze middag vieren we de presentatie van dit boek. Met o.a.: Thomas von der Dunk, Arthur Weststeijn, Rene Cuperus en Inger Schaap (moderator).

Wie vanuit Oostenrijk over de Brennerpas Italië binnenrijdt, zal de leus ‘Südtirol ist nicht Italien!’ nog regelmatig op huizen of spandoeken aantreffen. Na de Eerste Wereldoorlog, werd Tirol in tweeën geknipt en werd de zuidelijke helft Italiaans, zonder dat de bevolking hierop enige invloed had. Na 1945 leidde de onvrede met de Italiaanse weigering om daadwerkelijk zelfbestuur toe te kennen tot radicalisering, die zelfs resulteerde in bomaanslagen. Pas dankzij het autonomiestatuut van 1972, het afnemende centralisme en het verdwijnen van de Europese binnengrenzen werd de angel uit het conflict gehaald.

Maar vandaag de dag waait er een andere wind. Begin dit jaar maakte de eurokritische Oostenrijkse regering bekend de Duitstalige inwoners van Zuid-Tirol een Oostenrijks paspoort aan te gaan bieden. Het oude grensconflict dreigt weer op te laaien. Wat ligt er ten grondslag aan deze onafhankelijkheidswens? Deze middag buigen we ons over dit vraagstuk.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.


1.

Meer over...

Delen

Terug naar boven