r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement ondervraagt Tusk en Juncker over deal over migratie en asielbeleid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 3 juli 2018.

Dinsdag om 15 u. geven de parlementsleden hun mening over de resultaten die de voorbije Europese Raad bereikte op het vlak van migratie en asielbeleid.

De Europese Raad bereikte tijdens zijn bijeenkomst van 28-29 juni een akkoord over de oprichting van "gecontroleerde centra" in de EU. Daar zouden migranten en asielzoekers kunnen verblijven zolang hun status niet is opgehelderd. De nationale leiders kwamen ook overeen "het concept van regionale ontschepingsplatformen" buiten de EU te onderzoeken.

Ze waren het er ook over eens dat er dringend een consensus moet worden bereikt over de hervorming van de Dublinverordening. Het Parlement wacht al sinds november 2017 op een akkoord van de EU-lidstaten over dit belangrijke dossier voor de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, zodat de interinstitutionele onderhandelingen van start kunnen gaan.

Andere anderwerpen die waarschijnlijk tijdens het plenaire debat aan de orde zullen komen, zijn de verdieping van de Economische en Monetaire Unie, handelsconflicten met de VS, de volgende EU-begroting, Brexit-onderhandelingen en EU-samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie.

U kunt het debat volgen via EP Live en EbS+.

Delen

Terug naar boven