r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Douane-unie: 's werelds grootste handelsblok viert zijn vijftigjarige bestaan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zaterdag 30 juni 2018.

Op 1 juli viert de EU het vijftigjarige bestaan van de douane-unie: een van de grootste successen van de Europese Unie.

De douane-unie komt voort uit de historische naoorlogse overeenkomsten die de weg vrijmaakten voor de Europese integratie, en functioneert sinds 1968. Door de douanetarieven voor de handel in goederen in wat nu de EU is, af te schaffen, werd met de douane-unie een beslissende eerste stap gezet in de richting van de vorming van 's werelds grootste handelsblok, waarin de 28 douanediensten in de EU opereren alsof zij één dienst zijn.

In de afgelopen vijftig jaar is de douane-unie de hoeksteen van onze eengemaakte markt geworden. De douane-unie zorgt ervoor dat de EU-grenzen veilig blijven, dat onze burgers worden beschermd tegen verboden en gevaarlijke goederen, zoals wapens en drugs, en dat een steeds groter deel van de wereldhandel gemakkelijker verloopt: de douanediensten in de EU waren in 2017 verantwoordelijk voor 16 % van de wereldwijde handel.

Op 1 juli 2018, precies vijftig jaar na de oprichting van de douane-unie, organiseert de Commissie evenementen op vliegvelden en scholen door de hele EU, om aandacht te vragen voor deze buitengewone prestatie.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "De douane-unie is een geweldige en unieke prestatie. Dankzij de douane-unie profiteren Europeanen optimaal van de interne markt, omdat de handel blijft doorstromen en de consument wordt beschermd. Ik dank de vele duizenden mensen die de afgelopen vijftig jaar hebben bijgedragen aan deze Europese prestatie, en die dit nog altijd doen."

Hoe werkt de douane-unie?

De douane-unie van de EU zag voor het eerst het licht met het Verdrag van Rome, en in 1968 volgde de afschaffing van de douanerechten die aan de grenzen tussen de leden van de Europese Gemeenschap werden geheven. Tegenwoordig is de douane-unie één grote handelszone waarbinnen alle goederen vrij kunnen circuleren, of ze nu in de EU of elders zijn geproduceerd. De invoerrechten op goederen van buiten de EU worden doorgaans betaald als de goederen voor het eerst de EU binnenkomen. Op die manier zorgen de douanediensten ervoor dat deze rechten worden betaald en dat de financiële belangen van de Unie en haar lidstaten worden beschermd. De douanediensten voorkomen ook dat er producten binnenkomen die een gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van EU-burgers: zij houden illegaal verhandelde of gesmokkelde goederen tegen, net als goederen die een gevaar vormen voor het milieu of het Europees cultureel erfgoed, of goederen die de financiële belangen van de EU en haar lidstaten schaden.

Om ervoor te zorgen dat dit gemeenschappelijke douanegebied goed werkt, hanteren de EU-lidstaten een reeks gemeenschappelijke regels; met het zogenoemde douanewetboek van de Unie als de steunpilaar ervan. Dankzij dit wetboek, dat in 2013 is bijgewerkt en sinds 2016 wordt toegepast, baseren de landen in de EU zich bij de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen op dezelfde regels en procedures. Op die manier wordt de concurrentie en de handel gestimuleerd, de efficiency verbeterd, de kwaliteit verhoogd en de prijs voor consumenten verlaagd.

De nationale douaneautoriteiten in alle EU-landen zijn primair verantwoordelijk voor het veelomvattende dagelijkse werk in de douane-unie en zij werken met elkaar en met de Commissie samen om er een succes van te maken. Tegelijkertijd is ook bredere internationale samenwerking essentieel om de belangen van Europese burgers en bedrijven wereldwijd te beschermen. Vanuit die optiek heeft de EU met tachtig landen buiten de EU meer dan vijftig internationale overeenkomsten gesloten over douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand, om zo de douanecontroles en handhaving te ondersteunen en de douaneprocedures te vereenvoudigen en harmoniseren. Dit heeft er vervolgens weer voor gezorgd dat de administratieve lasten en kosten voor Europese bedrijven zijn gedaald.

De Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan voor een voortzetting van de financiële toewijzing van 950 miljoen euro voor de douaneprogramma's in de volgende EU-begroting. Dit geld moet de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de douaneautoriteiten verbeteren en douaneambtenaren ondersteuning bieden in het kader van hun werk en opleidingsbehoeften. De EU-begroting bevat tevens een nieuw fonds van 1,3 miljard euro om de lidstaten bij te staan bij de aankoop, het onderhoud en de vervanging van geavanceerde douaneapparatuur.

Meer informatie

Meer informatie over de viering van vijftig jaar douane-unie vindt u hier.

Meer informatie over internationale handel vindt u hier.

Website van commissaris Pierre Moscovici

Volg commissaris Moscovici op Twitter

IP/18/4265

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven