r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken/Cohesie), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 29 november 2018 (OR. en)

14655/18 OJ CONS 66

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken/Cohesie)

Europagebouw, Brussel

30 november 2018 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 14656/18

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Wetgevingspakket over het cohesiebeleid na 2020 14216/18 + COR 1

  Oriënterend debat

 • 4. 
  Diversen

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven