r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: nieuwe leden benoemd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2018.

Op 26 juni 2018 benoemde de Raad 7 nieuwe leden van de raad van bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

De volgende personen werden benoemd ter vervanging van de huidige EFSA-leden van wie het mandaat op 30 juni 2018 verstrijkt :

  • Geronimo Răducu Brănescu
  • Herman Diricks
  • Libor Dupal
  • Iñaki Eguileor
  • Raymond O'Rourke
  • András Székács
  • Annette Toft

Achtergrond

De EFSA wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit 15 leden met ruime expertise in verband met de voedselketen, maar die geen regering, organisatie of sector vertegenwoordigen. Vier van deze leden hebben een achtergrond in organisaties die consumenten en andere belangengroepen met betrekking tot de voedselketen vertegenwoordigen. De Europese Commissie is ook vertegenwoordigd.

De leden worden, na raadpleging van het Europees Parlement, benoemd door de Raad van de Europese Unie.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF


Delen

Terug naar boven