r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie vindt dat EU ook Hongarije op strafbank moet zetten

maandag 25 juni 2018, 16:00
Viktor Orban staat de pers te woord
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Na Polen moet de EU ook de zwaarste juridische procedure tegen Hongarije openen vanwege de bedreiging voor de rechtstaat in het land. De commissie Burgerlijke Vrijheden (LIBE) in het Europees Parlement vindt dat het zogenoemde artikel 7 uit het EU-verdrag moet worden geactiveerd, waardoor het land uiteindelijk tijdelijk zijn stemrecht in de unie zou kunnen kwijtraken.

LIBE stemde maandag in met Hongarije-rapporteur Judith Sargentini (Groen Links) dat er sprake is van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden in het voormalige Oostblokland. In september moet het voltallige parlement er nog over stemmen. Er is twee derde van de stemmen nodig om de lidstaten te kunnen oproepen de procedure te beginnen.

,,De Hongaarse regering van Viktor Orbán heeft te veel ruimte gekregen om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen,” aldus Sargentini. ,,De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: allemaal zaken die door Orbán onder druk zijn komen te staan. Ondertussen wordt de lijst alsmaar langer.” Zo worden organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch het onmogelijk gemaakt hun werk te doen.

,,Het wordt hoog tijd dat de regeringsleiders zich gaan buigen over de situatie'', stelt Jeroen Lenaers (CDA). ,,De regering in Boedapest opereert al jaren op en over de grenzen van de Europese rechtstaat. Ze kiest er ook bewust voor de adviezen van gezaghebbende internationale instellingen te negeren.''

Terug naar boven