r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Cohesiebeleid na 2020: Commissie helpt regio's van Europa innovatiever te worden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2018.

Vandaag verlengt de Commissie het initiatief "Trap naar topkwaliteit" om regio's met een achterstand op het gebied van innovatie te blijven voorzien van op maat gesneden steun en deskundigheid.

Het initiatief helpt regio's bij het ontwikkelen, actualiseren en verfijnen van hun strategieën voor slimme specialisatie - oftewel regionale strategieën voor innovatie gebaseerd op nichegebieden waarin zij een concurrentievoordeel hebben - voorafgaand aan de begrotingsperiode 2021-2027. Het helpt hen ook de juiste EU-financiering voor innovatieve projecten te vinden en samen met vergelijkbare regio's innovatieclusters te vormen.

Na de voorstellen van de Commissie voor het toekomstige cohesiebeleid, het nieuwe programma Horizon Europa, en in overeenstemming met de nieuwe agenda voor onderzoek en innovatie van de Commissie, is de "Trap naar topkwaliteit" nog een manier waarop de Commissie de regio's van Europa helpt zich voor te bereiden op de toekomst, met solide innovatiestrategieën die financieel worden ondersteund door de EU in de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, licht toe: "Slimme specialisatie zal in de periode na 2020 belangrijker zijn dan ooit. Om het potentieel van deze strategieën de komende jaren volledig te kunnen benutten, hebben we twee dingen nodig: meer samenwerking en meer eigen verantwoording, met name in de regio's die de grootste achterstand in te halen hebben. Dit initiatief zal helpen de basis te leggen voor solide innovatiestrategieën in de periode na 2020."

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, voegt daaraan toe: "We hebben zojuist het meest ambitieuze financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie voorgesteld, namelijk Horizon Europa, waarvoor in de periode 2021-2027 100 miljard euro wordt uitgetrokken. Dit betekent ook meer mogelijkheden voor regio's om hun potentieel voor onderzoek en innovatie optimaal te ontplooien. "Trap naar topkwaliteit" zal hen helpen EU-financieringsbronnen te combineren voor het financieren van innovatieve projecten."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, legt uit: "In dit initiatief zal het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek - de wetenschaps- en kennisdienst van de Commissie - zijn deskundigheid inzetten om de regio's te helpen voort te bouwen op hun sterke punten en prioriteiten, van elkaar te leren en optimaal gebruik te maken van hun meest waardevolle troeven: talent en creativiteit."

Het initiatief, dat wordt gecoördineerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, geeft de regio's vier soorten steun:

  • Deskundigen van de Commissie en externe deskundigen zullen de regio's helpen verbeterpunten te identificeren in hun strategieën voor slimme specialisatie, in hun regionale innovatiesystemen (kwaliteit van openbaar onderzoek, efficiënte contacten tussen het bedrijfsleven en de wetenschap en een bedrijfsvriendelijk klimaat) en in de manier waarop zij samenwerken met andere regio's op het gebied van onderzoek en innovatie.
  • Daarnaast zullen zij door deskundigen worden geholpen gebruik te maken van alle mogelijke financieringsbronnen, zoals Horizon Europa, Digitaal Europa en de fondsen voor het cohesiebeleid, en deze te combineren dankzij de nieuwe mogelijkheden voor synergieën die zijn opgenomen in de voorstellen van de Commissie voor de EU-fondsen voor 2021-2027.
  • Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek zal helpen specifieke regionale knelpunten voor innovatie te identificeren en te verhelpen, zoals een gebrek aan interactie tussen het lokale bedrijfsleven en de academische wereld of een geringe deelname aan het huidige Horizon 2020-programma.
  • Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek zal ook netwerkbijeenkomsten en workshops voor regio's organiseren om de gelegenheid te geven voor het leggen van contacten en het uitwisselen van goede praktijken bij het ontwikkelen van regionale innovatiestrategieën. Dit zal ook bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van partnerschappen voor interregionale investeringen in innovatie.

Volgende stappen

Het nieuwe initiatief gaat deze zomer van start voor een periode van twee jaar. Regio's kunnen hun belangstelling tonen en zich opgeven via het platform voor slimme specialisatie.

Achtergrond

Het initiatief "Trap naar topkwaliteit" is gelanceerd in 2014 in samenwerking met het Europees Parlement, toen slimme specialisatie verplicht werd gesteld in de regels voor het cohesiebeleid. Het is elk jaar verlengd met verschillende werkprogramma's en prioriteiten. Voor 2018-2019 is het gericht op de voorbereiding van de volgende langetermijnbegroting van de EU, uitgaande van de methode van de proefprojecten voor slimme specialisatie van 2017. Het initiatief beschikt voor deze twee jaar over een begroting van 3 miljoen euro, die door het Europees Parlement ter beschikking wordt gesteld.

Nadere informatie:

29/05: Regionale ontwikkeling en cohesiebeleid na 2020:

7/06: Onderzoek en innovatie na 2020 (Horizon Europa)

15/05: Een nieuwe agenda voor onderzoek en innovatie

IP/18/4184

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven