r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gezamenlijke verklaring van vicevoorzitter Ansip en commissaris Gabriel over de eerste verjaardag van de afschaffing van de roamingkosten in Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 15 juni 2018.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor Digitale Eengemaakte Markt, en Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, hebben na het eerste jaar zonder roamingkosten in de EU verklaard dat de Europeanen veel baat hebben bij de nieuwe regels:

"Het doet deugd dat de mensen hun mobiele telefoon tijdens reizen in andere EU-landen meer en vrijer gebruiken, vooral als het om mobiele data gaat. Met name mensen die veel reizen en de Europese jeugd erkennen de voordelen van roaming zonder extra kosten.

Dit is nu een EU die het leven van de Europese burger concreet verbetert. Roamen tegen thuistarief werkt en raakt ingeburgerd: de consumenten waarderen het, het verbruik gaat omhoog en de vraag naar mobiele diensten op reis in andere EU-landen is erg groot. Het is goed voor de consumenten en goed voor de providers. De sterke toename van het roamingverkeer heeft ook een positief effect op de wholesale-inkomsten van de providers.

Ons belangrijkste doel was het wegnemen van de aanzienlijke barrières die door roamingkosten werden opgeworpen voor consumenten die werden beperkt door de kosten voor het gebruik van mobiele hun telefoon in het buitenland, maar ook voor mobiele providers. Sinds we die kosten hebben afgeschaft, is er meer dan vijf keer zo veel data verbruikt en zijn bijna twee en een halve keer zo veel telefoongesprekken in de EU en de Europese Economische Ruimte gevoerd. Dat is geweldig nieuws. Bovendien heeft 82 % van de mensen die het afgelopen jaar naar een ander EU-land zijn gereisd naar eigen zeggen geprofiteerd van de nieuwe regels. Niemand heeft meer te kampen met een hoge rekening na terugkomst van vakantie of een zakenreis naar het buitenland.

We zullen met de nationale regelgevende instanties blijven samenwerken om de ontwikkelingen op de mobiele markten in heel Europa in het oog te blijven houden en te garanderen dat de regels correct worden toegepast.

Maar er is nog meer goed nieuws voor de Europese burgers. Niet alleen zijn de roamingkosten afgeschaft, maar sinds 1 april van dit jaar kunnen Europese burgers hun digitale abonnementen ook op reis gebruiken. Verder kunnen de Europese consumenten vanaf 3 december van dit jaar in de hele EU online de gunstigste aanbiedingen vinden bij het kopen van goederen en diensten, zonder dat zij worden gediscrimineerd op basis van hun nationaliteit of verblijfplaats."

Achtergrond

Dankzij de nieuwe EU-roamingregels, die sinds 15 juni 2017 van kracht zijn, kunnen consumenten in andere EU-landen bellen en surfen zonder extra kosten. Het is even duur als in eigen land.

Uit de meest recente Eurobarometer-enquête over roaming blijkt dat 62 % van de Europeanen op de hoogte is van de afschaffing van de roamingkosten, en dat 69 % ervan overtuigd is dat dit voor henzelf of voor hun kennissen voordeliger is. Met name mensen die veel reizen en jongeren erkennen dat de nieuwe regels duidelijke voordelen opleveren.

Met de afschaffing van de roamingkosten is een belangrijke stap gezet om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt van de EU klaar is voor het digitale tijdperk. De Commissie heeft in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt in totaal 29 wetgevingsvoorstellen gepresenteerd. Over 16 daarvan is ondertussen overeenstemming bereikt, en de eerste die van kracht zijn geworden hebben betrekking op nieuwe roamingregels, de portabiliteit van online-inhoud en regels tegen onterechte geoblocking.

De Commissie spoort de medewetgevers aan om tegen eind 2018 ook overeenstemming te bereiken over de resterende 13 wetgevingsvoorstellen in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

Meer informatie

Eurobarometer-enquête over roaming (juni 2018)

Het einde van de roamingkosten

Nieuwe regels inzake portabiliteit

Afschaffen van onterechte geoblocking

Verslag over roaming van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

STATEMENT/18/4181

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven