r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gerechtelijke dwalingen en strafrecht, Amsterdam

datum 13 september 2018 16:00 - 18:00
plaats Amsterdam
locatie Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Toon locatie
aanwezigen G.G.J. (Geert-Jan) Knoops, P.J. (Peter) van Koppen e.a.
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Gerechtelijke dwalingen komen voor - zoveel is duidelijk. Maar op welke schaal? En voorziet het strafrecht in voldoende mogelijkheden om zulke dwalingen te corrigeren? Dat zijn de vragen die tijdens deze middag onderwerp van discussie zijn, waaraan niet alleen juristen maar ook rechtspsychologen zullen bijdragen.

Lezingen door

  • Harald Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie, Universiteit Maastricht - Inleiding
  • Tineke Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Leiden - De ACAS: ultimum én optimum remedium?
  • Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie, Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam - Waarom in België en in Nederland geen rechterlijke dwalingen voorkomen
  • Diederik Aben, advocaat-generaal Hoge Raad - Bij nader inzien

Paneldiscussie

Onder leiding van Catrien Bijleveld zal een paneldiscussie gevoerd worden met:

  • Stijn Franken, strafrechtadvocaat bij FZKC Advocaten en hoogleraar straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
  • Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat bij Knoops’ Advocaten en bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
  • Joost Nan, (cassatie)advocaat bij Wladimiroff Advocaten en universitair hoofddocent straf(proces)recht, Erasmus Universiteit Rotterdam

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven