r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akademie Colloquium: Bridging the gap between neuroscience and the criminal justice practice, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 4 oktober 2018 - 5 oktober 2018
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Het doel van dit Akademie Colloquium is onderzoekers en praktijkdeskundigen samenbrengen en kennis uit te wisselen over hoe neurowetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar de justitiële praktijk.

Dit colloquium dient als podium om groeiende kennis op het gebied van ‘biosociale criminologie’ concreet om te zetten naar toepassingen voor de praktijk. De behoefte om dit Colloquium te initiëren komt voort uit het feit dat internationaal, maar vooral ook in Nederland, de afgelopen jaren veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen neurobiologische kenmerken en antisociaal gedrag. We signaleren echter dat deze groeiende kennis tot op heden nog nauwelijks wordt benut in de justitiële praktijk.

De voertaal tijdens dit symposium is Engels.

Masterclass

Aansluitend volgt op 6 oktober 2018 een masterclass.

Organisatie

Prof. dr. A. Popma, dr. L.J.M. Cornet


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven