r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese deal over duurzame energie

donderdag 14 juni 2018, 11:35
gewijzigd
Windmolens
Bron: © European Union, 20??

STRAATSBURG (ANP) - In 2030 moet 32 procent van de in de EU opgewekte energie duurzaam zijn. Het gebruik van palmolie voor biobrandstof gaat verdwijnen. Voor huishoudens wordt het aantrekkelijker zelf energie op te wekken.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben daar een politiek akkoord over bereikt. Het parlement was vertrokken met 35 procent als uitgangspunt en de EU-landen 27 procent. Ze troffen elkaar in het midden.

,,Een compromis waar ik mee kan leven’’, zegt Bas Eickhout (GroenLinks), die onderhandelde namens het parlement. ,, De einduitkomst geeft een duidelijk signaal aan de energiesector, investeerders weten welke kant de EU opgaat.”

EU-klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete spreekt van een ambitieus akkoord. ,,Hierdoor kan Europa zijn leidersrol in de strijd tegen klimaatverandering behouden, in de omslag naar schone energie en bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.''

Milieudefensie is blij dat palmolie als biobrandstof vanaf 2023 wordt uitgefaseerd. ,,Dit is een overwinning voor miljoenen mensen in Indonesië, Maleisië, Afrika en Latijns-Amerika, die voor hun voedsel en inkomsten afhankelijk zijn van het regenwoud.'' Het parlement wilde eigenlijk een verbod vanaf 2021.

Lidstaten krijgen verder veel minder ruimte om boeren te stimuleren om voedselgewassen, zoals soja, te telen voor energieopwekking. ,,De mogelijkheden om zulke biobrandstoffen te gebruiken worden drastisch ingeperkt'', aldus Eickhout.

Overigens werd geen deal bereikt over energiebesparing in Europa. Het verbruik moet volgens het parlement in 2030 met 35 procent zijn teruggedrongen, maar de lidstaten wilden onvoldoende concessies doen. Een akkoord was zeer dichtbij, aldus Gerben-Jan Gerbrandy (D66).

Delen

Terug naar boven