r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De EU moet zorgen voor minder beloften en meer resultaten, zegt premier Rutte

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 13 juni 2018.
  • Zevende in een reeks debatten over de toekomst van Europa tussen nationale leiders en Europarlementariërs
  • Grotere inzet nodig voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030
  • Europa is geen menu waaruit men kan kiezen

De Nederlandse premier Rutte was in Straatsburg op woensdag voor een debat met het Europees Parlement en eerste vice-voorzitter van de Commissie Frans Timmermans over de toekomst van Europa.

"Meer en meer Europa is niet het antwoord op de vele problemen waarmee mensen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. Voor sommigen is een 'steeds hechtere unie' nog steeds een doel op zich. Niet voor mij. De EU moet ervoor zorgen dat er minder beloftes gemaakt worden en meerresultaten zijn. Concentreren op kerntaken bevordert de effectiviteit, kracht en identiteit van de Unie. En het zal de eenheid bevorderen", zei de heer Rutte.

"Laat ik dus heel duidelijk zijn: het debat over de toekomst van de EU moet niet over meer of minder Europa gaan. Het moet gaan over waar de EU iets kan toevoegen. Ik ben van mening dat de toekomst van Europa in wezen moet draaien om de oorspronkelijke belofte van Europa. De belofte van soevereine lidstaten om samen te werken om elkaar te helpen op weg naar meer welvaart, veiligheid en stabiliteit", vervolgde hij.

"Maar we kunnen deze belofte alleen waarmaken als een afspraak een afspraak is. En als de moeilijke compromissen die we moeten sluiten, voor iedereen - volledig - gelden. Europa is geen menu waar je uit kunt kiezen".

De heer Rutte noemde het gemeenschappelijk migratiebeleid, de gezamenlijke controle van de buitengrenzen van de EU en collectieve veiligheids- en klimaatmaatregelen als de domeinen waarop de EU zich moet concentreren. Hij zei dat de huidige doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen, niet voldoende is en stelde in plaats daarvan een vermindering met 55 procent voor.

Hij betoogde ook dat er binnen de eurozone veel ruimte voor verbetering is.

"We hebben een lange weg afgelegd en de EU heeft laten zien dat ze actie kan ondernemen wanneer dat nodig is. Maar we zijn niet voldoende voorbereid op een nieuwe crisis. En ja, ik weet dat een muntunie stabiliseringsmechanismen nodig heeft in tijden van crisis. Maar als de 19 landen van de eurozone hun eigen begrotingen en staatsschulden op orde zouden brengen, zou dat waarschijnlijk voor voldoende stabilisatie zorgen. Ook dat is gewoon een bestaande overeenkomst onder het Stabiliteits- en groeipact", aldus de Nederlandse premier.

De heer Rutte onderstreepte ook dat het voor Nederland niet meer dan logisch is dat de meerjarenbegroting van de EU na Brexit krimpt.

Leiders van de belangrijkste fracties ondervroegen Mark Rutte over zijn standpunt inzake buitenlandse zaken, artikel 7 van het EU-verdrag (schorsing van bepaalde rechten van lidstaten bij schending van de EU-waarden), migratie en verzochten om intrekking van de unanimiteitsregel in de Raad.

Sommigen veroordeelden de Nederlandse regering voor het feit dat zij multinationals lange tijd gunstige belastingovereenkomsten heeft gegund en een cultuur van belastingontwijking heeft getolereerd.

Anderen herhaalden hun steun aan de Nederlandse autoriteiten en de bevolking na het neerschieten van Malaysian Airlines vlucht 17 boven Oekraïne in juli 2014 en riepen Rusland op te stoppen met het ontkennen van de verantwoordelijkheid en mee te werken aan pogingen om uit te zoeken wat er is gebeurd.


Delen

Terug naar boven