r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Vermindering aantal Europarlementariërs na Europese verkiezingen 2019

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 13 juni 2018.
  • Aantal leden EP wordt verlaagd van 751 naar 705 na Brexit
  • 46 van 73 Britse zetels achtergehouden voor mogelijke nieuwe lidstaten
  • 27 Britse zetels herverdeeld over 14 ondervertegenwoordigde lidstaten

Het Europees Parlement zal krimpen van 751 naar 705 leden wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor mogelijke nieuwe lidstaten in de toekomst.

Naast het verkleinen van het Europees Parlement van 751 naar 705 leden en het herverdelen van een deel van de Britse zetels, zullen 46 van de 73 zetels in reserve worden gehouden. Dit is woensdag goedgekeurd door het voltallige Europees Parlement.

Sommigen, of alle, van de 46 reservezetels kunnen toegewezen worden aan mogelijke nieuwe lidstaten van de EU. Daartegenover kunnen de zetels ook leeg blijven, waarmee het Europees Parlement krimpt. De overgebleven 27 zetels zullen worden herverdeeld over de lidstaten die ondervertegenwoordigd zijn in het Parlement.

Voorgestelde herverdeling van de zetels (tabel)

De aangenomen tekst benadrukt dat de nieuwe verdeling van zetels alleen van toepassing zal zijn als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Zo niet, dan zullen de huidige afspraken van toepassing blijven totdat de Brexit is voltrokken.

Het voorstel van de Europese Raad over de zetelverdeling is goedgekeurd door 566 leden van Europees Parlement, 94 leden stemden tegen en 31 leden onthielden zich van stemming.

Quotes

Co-rapporteur Danuta Hübner (EVP, PL) zei: “De samenstelling van het Europees Parlement is de ultieme uiting van wil van de Europese burgers. Daarom is het van belang dat de vertegenwoordiging van het volk eerlijk, objectief en in lijn met de Europese wet is. Na lange en zware onderhandelingen ben ik blij dat het Europees Parlement toestemt met het voorstel. Burgers betrokken bij het democratische proces zijn zeer belangrijk. Ik geloof dat de nieuwe samenstelling van ons Huis burgers zal motiveren om actiever deel te nemen in het democratisch proces.”

Co-rapporteur Pedro Silva Pereira (S&D, PT) zei: “De goedkeuring van de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement is een gelukkig einde van een uitdagend proces. We hebben redenen om tevreden te zijn na deze uitkomst: een eerlijkere verdeling van de zetels en het eindelijk voldoen aan het Verdrag van Lissabon en het principe van degressieve evenredigheid. Geen verlies van zetels voor de lidstaten en de vermindering van het aantal zetels in het Parlement maken een aantal zetels vrij voor mogelijke nieuwe lidstaten. Het nieuwe Europees Parlement verzekert een eerlijkere afspiegeling van de burgers die het vertegenwoordigd.”

Vervolgstappen

De nieuwe samenstelling van het Europees Parlement moet nog het groene licht krijgen van de EU-regeringsleiders tijdens de aankomende Europese top in Brussel op 28 en 29 juni. Het besluit zal inwerkingtreden op de dag na publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie.

Achtergrond

Volgens Artikel 14(2) van het Verdrag betreffende de Europese Unie mag het aantal leden van het Europees Parlement niet hoger zijn dan 750 leden en één voorzitter. Het stelt ook dat vertegenwoordiging gebeurt via “degressieve evenredigheid”, met een minimum van zes zetels en een maximum van 96 zetels per lidstaat.

Vereenvoudigd moet “degressieve evenredigheid” voldoen aan twee voorwaarden:

  • een kleinere lidstaat zal niet meer zetels toegewezen krijgen dan een grotere lidstaat, en
  • de verhouding tussen bevolkingsaantal en zetels zal toenemen naarmate de bevolking toeneemt, waarna het afgerond wordt naar gehele getallen.

Dit houdt in dat de verdeling van de zetels in het Europees Parlement de demografische ontwikkeling moet weergeven van de lidstaten.


Terug naar boven