r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Geen akkoord over Europees asielbeleid

woensdag 6 juni 2018, 10:16
Vluchtelingenkamp
Bron: © European Union, 2017

DEN HAAG (PDC) - De Europese Unie blijft diep verdeeld over het asielbeleid. Hoewel hervorming van het Europees asielstelsel na de vluchtelingenstroom van 2015 urgent wordt geacht, is het niet gelukt om tot een akkoord te komen. Eind deze maand komen de regeringsleiders opnieuw bijeen in Brussel, maar de kans dat zij daar tot een akkoord komen is klein.

De zogeheten asielquota zijn het grootste struikelblok. Italië, Spanje en Griekenland zijn voorstander van een Europese verdeelsleutel waardoor lidstaten verplicht zijn om een evenredig aantal asielzoekers op te nemen. Deze landen vangen momenteel vanwege hun geografische ligging onevenredig veel asielzoekers op. De Visegradlanden en Slovenië blijven echter tegenstanders van asielquota, omdat zij dat zien als een bedreiging van hun soevereiniteit en christelijke cultuur en waarden.

Een ander belangrijk twistpunt betreft de registratie van migranten. De Europese lidstaten zijn het oneens over welk land verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers en hoe lang die verantwoordelijkheid zou moeten duren. Momenteel bepaalt de Dublin-richtlijn dat de lidstaat waar een asielzoeker aankomt de asielaanvraag moet behandelen. Dit systeem functioneert niet naar behoren met als gevolg dat veel asielzoekers ongecontroleerd kunnen doorreizen of in de illegaliteit verdwijnen.

Bulgarije, de huidige EU-voorzitter, probeerde met een nieuw voorstel een doorbraak te forceren. Het Bulgaarse compromis bevatte onder andere de mogelijkheid om asielquota gedeeltelijk af te kopen door middel van geld (30.000 euro per niet opgenomen migrant) of de levering van hulp. Ook probeerde het voorstel de mazen in het registratiesysteem te dichten en opperde Bulgarije het idee dat het aankomstland voor een periode van acht jaar zorg zou moeten dragen voor de aangekomen migranten.

Oostenrijk, dat vanaf 1 juli het EU-voorzitterschap van Bulgarije overneemt, heeft aangegeven het tijd te vinden voor een 'Copernicaanse omwenteling' in het Europese asielbeleid. Oostenrijk is groot voorstander om asielverzoeken buiten de grenzen van de Europese Unie af te handelen.

Bron: De Volkskrant en Trouw, 6 juni 2018

Terug naar boven