r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

"Tabaksgebruik nog steeds een bedreiging voor onze samenlevingen”: Verklaring van EU-commissaris Andriukaitis op Werelddag zonder tabak

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 mei 2018.

Tabaksgebruik blijft een van de belangrijkste oorzaken van chronische ziekten en vermijdbare sterfte in de EU. Uit statistieken over sterfgevallen in de EU aan longkanker, de kanker die het meest in verband wordt gebracht met roken, blijkt dat er in 2015 door longkanker alleen al 273 400 sterfgevallen waren. Dat zijn er 273 400 te veel. Telkens verloren mensen een kind, ouder, broer, zus of vriend. Longkanker is verantwoordelijk voor een vijfde van alle sterfgevallen in verband met kanker. Daarnaast vormt tabaksgebruik ook een belangrijke risicofactor voor veel andere soorten kanker en andere ernstige ziekten zoals cardiovasculaire aandoeningen.

Ik ben dan ook erg bezorgd over het feit dat het percentage rokers in de EU sinds 2014 stabiel is gebleven op 26 %. Nog verontrustender is het feit dat het percentage onder mensen van 15 tot 24 jaar is gestegen van 25 % in 2014 tot 29 % in 2017. Daar ik persoonlijk getroffen ben door het verlies van dierbaren aan de verschrikking die tabak is, hebben de statistieken over het roken onder jongeren mij erg aangegrepen. We moeten deze trend keren. Een van de voornaamste doelstellingen van de nieuwe tabaksproductenrichtlijn, die twee jaar geleden volledig van kracht werd in de EU, is om tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. De groeiende populariteit van nieuwe producten zoals elektronische sigaretten bij de jonge generatie baart me echter grote zorgen.

Dit gezegd zijnde, hebben we belangrijke stappen gezet in de richting van een betere bescherming van de gezondheid van onze burgers tegen tabaksgebruik, met name middels de uitvoering van de tabaksproductenrichtlijn en de tabaksreclamerichtlijn. Op 6 mei dit jaar bereikten we een belangrijke mijlpaal, toen het volg- en traceersysteem van de EU in werking trad, waardoor de EU het eerste rechtsgebied ter wereld werd waarin een rechtskader voor de aanpak van de illegale handel in tabak is vastgesteld. In mei 2020 treedt ook een verbod op mentholsigaretten in werking. Daarnaast lanceerden we eind vorig jaar het gemeenschappelijk optreden voor de bestrijding van tabaksgebruik, waarbij bijna 2 miljoen EUR werd vrijgemaakt om de lidstaten te helpen de tabaksproductenrichtlijn gedurende de komende drie jaar te implementeren. Niet-gouvernementele organisaties kunnen hierbij ook een belangrijke rol spelen. Vandaar lanceerde ik in april de EU-Gezondheidsprijs voor ngo's om de uitzonderlijke initiatieven van internationale, Europese, nationale en regionale ngo's die aanzienlijk hebben bijgedragen aan het voorkomen van tabaksgebruik in de EU in de schijnwerpers te plaatsen. De deadline voor inzendingen is 15 juni 2018 en ik reik de prijs persoonlijk uit in november.

Als arts heb ik zelf gezien welke verwoestende gevolgen tabaksgebruik heeft op de gezondheid, en hoe belangrijk het is om alle aspecten van het probleem aan te pakken. Laten we allemaal nog een versnelling hoger schakelen om onze burgers te informeren over, bewust te maken van en te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabak.

Volg ons op Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Health

Meer informatie:

https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_nl

https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_nl

STATEMENT/18/3976

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven