r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Detachering van werknemers: gelijk loon en arbeidsomstandigheden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 29 mei 2018.
  • Betalingsregels van gastland gelden voor alle gedetacheerde werknemers
  • Detachering kan tot 12 maanden duren, met een mogelijke verlening van 6 maanden
  • Gedetacheerde werknemers worden beter beschermd tegen fraude en uitbuiting.

Werknemers die tijdelijk gedetacheerd worden in een ander EU-land moeten gelijk loon krijgen voor gelijk werk op dezelfde plaats. Die regels keurde het Parlement dinsdag goed.

De herziene regels zijn aangenomen met 456 stemmen voor, 147 tegen en 49 onthoudingen. Het doel is om betere bescherming van gedetacheerde werknemers en eerlijke concurrentie voor bedrijven te garanderen.

Gelijk loon

Volgens de tekst moeten alle regels met betrekking tot lonenvan toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. In aanvulling op de wettelijke bepalingen mogen lidstaten grote representatieve regionale of sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten toepassen. Dit is tot nu toe alleen in de bouwsector gebeurd.

Verbeterde arbeidsvoorwaarden

Reis- en verblijfskosten moeten worden betaald door de werkgever en mogen niet worden ingehouden van de salarissen van werknemers. Werkgevers moeten ook zorgen voor fatsoenlijke accommodatie, in lijn met nationale regelgeving.

Duur van detachering

De duur van de detachering wordt gesteld op 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Hierna mogen werknemers nog steeds blijven in de lidstaat waar zij tewerkgesteld zijn, maar vanaf dat moment zullen alle arbeidswetten van het gastland gaan gelden voor de werknemer.

Bescherming tegen fraude

In het geval van frauduleuze detachering, bijvoorbeeld door een brievenbusfirma, moeten lidstaten samenwerken om ervoor te zorgen dat de gedetacheerde werknemers ten minste beschermd worden door de detacheringsrichtlijn.

Internationaal wegtransport

De nieuwe elementen van de herziene richtlijn zullen van toepassing zijn op de transportsector, zodra de sectorspecifieke wetgeving uit het mobiliteitspakket in werking treedt. Tot die tijd blijft de oude richtlijn uit 1996 van toepassing.

Nieuwe regels moeten binnen twee jaar worden toegepast

Lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de regels in de nationale wetgeving in te passen. Aan het einde van deze periode moeten de regels in werking treden.

Quotes

Rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EVP, FR) zei: “Deze stemming is een hoeksteen van deze parlementaire zittingsperiode. Het laat de sociale, economische en politieke realiteit van de Europese Unie zien. Het is een duidelijke stap in de richting van een socialer Europe met eerlijkere concurrentie tussen bedrijven en betere rechten voor werknemers. Door voor deze overeenkomst te stemmen zorgt het Europees Parlement voor betere rechten voor werknemers en verzekert het ook de nodige bescherming met betrekking tot bedrijven.”

Co-rapporteur Agnes Jongerius (S&D, NL): “Europa kiest voor gelijke betaling voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Dat is een grootse prestatie. Collega’s kunnen weer collega’s zijn in plaats van concurrenten. Dit is een belangrijke stap naar een sociaal Europa dat werknemers beschermt en bedrijven ervan weerhoudt om mee te doen aan een race naar de bodem. Een Europa dat omkijkt naar gewone werkende mensen.”

Achtergrond

Een gedetacheerde werknemer is iemand die door zijn of haar werkgever naar een ander EU-land is gestuurd om hier op tijdelijke basis te werken. In 2016 waren er 2,3 miljoen gedetacheerde werknemers in de EU. Detachering is met 69% gegroeid tussen 2010 en 2016.


Delen

Terug naar boven