r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoorzitting over Task Force Subsidiariteit

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op vrijdag 25 mei 2018.

De Europese Commissie heeft enkele maanden geleden het initiatief genomen voor de oprichting van een Task Force, getiteld 'Subsidiariteit, proportionaliteit en minder te doen en efficiënter te werk te gaan'. Een klein groepje leden van de Task Force, samengesteld uit drie leden van nationale parlementen, drie leden van het Comité van de Regio's en de Europese Commissie zelf - onder voorzitterschap van Frans Timmermans, Eerste Vice-Voorzitter - boog zich de afgelopen maanden over de vraag hoe de toepassing van de principes subsidiariteit en proportionaliteit verbeterd kunnen worden in het werk van de EU-instellingen, of er beleidsgebieden zijn die teruggedelegeerd kunnen worden naar de lidstaten en hoe regionale en lokale autoriteiten beter betrokken kunnen worden.

Op 28 mei 2018 organiseert het Comité van de Regio’s in Brussel een hoorzitting waarbij een interactieve discussie plaatsvindt met leden van de Task Force over deelname van lokale en regionale autoriteiten in de beleidsvorming en implementatie, de toepassing van het begrip subsidiariteit en hoe men minder kan gaan doen en efficiënter te werk kan gaan. Op 15 juli 2018 zal de Task Force een rapport opleveren dat aangeboden zal worden aan president Juncker. In het najaar zal de Commissie op basis van dit rapport een mededeling publiceren over deze thema's.

  • 28/05: Hoorzitting over de Task Force Subsidiariteit

Terug naar boven