r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brussel wil automatische erkenning diploma’s

dinsdag 22 mei 2018, 13:34
Een verkeersbord met 'Schule' dat fungeert als waarschuwing dat er kinderen rondlopen

BRUSSEL (ANP) - Diploma’s van de middelbare school en het hoger onderwijs zouden in de hele Europese Unie automatisch moeten worden erkend, als het aan de Europese Commissie ligt. De drie Benelux-landen hebben daar al onderlinge afspraken over gemaakt, maar verdere uitbreiding ligt gevoelig. Zo vindt Nederland het van het allergrootste belang dat de kwaliteit van een diploma niet ter discussie staat.

De 28 lidstaten wordt gevraagd zich eerst uit te spreken voor automatische (vrijwillige) erkenning. De regeringsleiders deden dat in december al. Daarna volgt een technische stap-voor-stapbenadering, die het vertrouwen in elkaars onderwijssysteem moet opbouwen.

Studenten moeten nu vaak lang wachten en veel kosten maken om hun diploma in een ander EU-land geldig te laten verklaren. Brussel wil met het creëren van een Europese ,,onderwijsruimte’’ in 2025 werk maken van een echte Europese arbeidsmarkt.

Terug naar boven