r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-subsidies in Nederland volgens de regels besteed

vrijdag 18 mei 2018, 15:41
eurobiljetten

DEN HAAG (PDC) - De beheer- en controlesystemen voor het verlenen en betalen van EU-subsidies in Nederland hebben het afgelopen jaar voldoende gefunctioneerd. Bovendien zijn de subsidies rechtmatig besteed. Dat blijkt uit de Nationale verklaring 2018 die het kabinet deze week publiceerde. In de Nationale verklaring legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over EU-subsidies die de Europese Commissie en Nederland samen beheren.

De Algemene Rekenkamer noemt wel enkele verbeterpunten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet er bijvoorbeeld op toezien dat bij het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij tijdig kwalitatief goede projecten worden gedeclareerd. Op deze manier kan verlies van ‘Brussels’ geld voor de visserijsector voorkomen worden.

Nederland heeft in 2017 in totaal € 906,4 miljoen gedeclareerd bij de Europese Commissie. Het gaat om uitgaven in Nederland aan projecten die de EU subsidieert. Voorbeelden zijn: inkomenssteun voor boeren, subsidiëring van omscholingsprogramma’s voor werknemers, projecten om regio’s of sectoren, zoals de visserij, te versterken.

Bron: Algemene Rekenkamer

Terug naar boven