r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Nederlandse ontwikkelingssamenwerking meer gericht op instabiele buurlanden EU

vrijdag 18 mei 2018, 15:16
marokko
Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Focus op de instabiele regio rond Europa, meer geld voor armoedebestrijding, noodhulp en klimaatverandering. Dat zijn de belangrijkste verschuivingen voor de komende kabinetsperiode op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister Sigrid Kaag houdt voor het grootste gedeelte vast aan het beleid dat onder het vorige kabinet is ingezet. Wel worden er andere accenten gezet. De meest ingrijpende beleidsveranderingen waren al aangekondigd in het regeerakkoord.

Het voorkomen van conflicten en het bestrijden van grondoorzaken van armoede en dus migratie vormen de kern van het beleid. Daarbij concentreert het kabinet zich op zogeheten focusregio's rond de Europese Unie: landen in de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

,,Een grotere inspanning gericht op preventie is hard nodig. Door daar nu sterker op in te zetten, voorkom je allereerst veel menselijk leed, maar ook miljardenuitgaven voor noodhulp, opvang in de regio en wederopbouw", zegt Kaag.

Voor deze focusregio's wordt flink meer geld uitgetrokken. Het programmabudget neemt met een derde toe deze kabinetsperiode vergeleken met 2017. Daarnaast blijft er een intensieve relatie met de Grote Meren-regio in Afrika (Burundi, Rwanda, Uganda en Congo) en Bangladesh en Afghanistan.

Kaag investeert de komende jaren 60 miljoen euro extra in werkgelegenheid, onderwijs, jeugd en vrouwen in de focusregio's. Dat is bedoeld om vooral jongeren meer perspectief te bieden in hun land.

Voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio is 290 miljoen extra beschikbaar. Verder steekt de bewindsvrouw jaarlijks 80 miljoen extra in de aanpak van klimaatverandering. Er komt een klimaatfonds voor investeringen in ontwikkelingslanden.

Tenslotte wil Kaag het midden- en kleinbedrijf (mkb) meer gaan helpen om zijn vleugels in het buitenland uit te slaan.

Delen

Terug naar boven