r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 november 2018 - 30 november 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen C.M.F. (Carlos) Moedas e.a.
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 27 november 2018 (OR. en)

14520/18 OJ CONS 65 COMPET 801

IND 360 MI 864

RECH 502 ESPACE 69

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart))

Europagebouw, Brussel

29 en 30 november 2018 (9.30, 10.00)

ZITTING OP DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018 (09:30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 14522/18

INTERNE MARKT EN INDUSTRIE

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening platforms-to-businessrelaties 13876/18 + ADD 1

  Algemene oriëntatie 8413/18

 • 4. 
  Verordening tot vaststelling van het programma voor 14257/1/18 REV 1

  de eengemaakte markt 9890/18 + ADD 1 Partiële algemene oriëntatie

 • 5. 
  Verordening algemene veiligheid van voertuigen 14467/18 + COR 1 Algemene oriëntatie 9006/18 + ADD1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Conclusies over een toekomstige EU-strategie voor het 14221/18

  industriebeleid 14217/18 Aanneming

 • 7. 
  Toekomst van de eengemaakte markt 14003/18

  Presentatie door het voorzitterschap en de Commissie Gedachtewisseling

 • 8. 
  "Toetsing" van het concurrentievermogen

  Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

Diversen

 • 9. 
  a) Werking van de EU met betrekking tot bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen

  Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening aanvullend beschermingscertificaat voor 14248/18 + COR 1

geneesmiddelen 9485/18 + ADD 1 Informatie van het voorzitterschap

 • c) 
  Verslag van het netwerk van mkb-gezanten 14611/18 Presentatie door de Commissie
 • d) 
  Toetsing van REACH in het licht van het industriële concurrentievermogen

  Informatie van het voorzitterschap

 • e) 
  De EU-handel in diensten succesvol maken voor iedereen - verbeteren van de innovatie en het concurrentievermogen in de hele EU-economie

  Informatie van de Deense, de Ierse, de Finse en de Tsjechische delegatie

 • f) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Roemeense delegatie

ZITTING OP VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018 (10:00)

RUIMTEVAART

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 10. 
  Verordening tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van 13987/18 + ADD 1

  de Unie + ADD 1 COR 1 Voortgangsverslag 14181/18 Gedachtewisseling 9898/18 + ADD 1

ONDERZOEK

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 11. 
  Conclusies over de governance van de Europese 14516/18

  Onderzoeksruimte Vaststelling

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 12. 
  Pakket Horizon Europa - kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027
  • a) 
   Kaderprogramma en de regels voor deelname en 14501/1/18 REV 1 verspreiding 9865/18 + ADD 1 Partiële algemene oriëntatie
  • b) 
   Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa 14264/18 Voortgangsverslag 9870/18 + ADD 1

Diversen

 • 13. 
  Ruimtevaart
  • a) 
   Evolutie van de ruimtevaartactiviteiten van Europa: 14618/18 langetermijnperspectief (ruimtevaartconferentie)

   (Graz, 5-6 november 2018) Informatie van het voorzitterschap

o

o o

Ruimtevaart en onderzoek

 • b) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Roemeense delegatie

  Eerste lezing

Openbare beraadslaging (artikel 8, lid 1, van het reglement van orde van de Raad)

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven