r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Concurrentievermogen, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 november 2018 - 30 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Voornaamste agendapunten

Interne markt en industrie, 29 november

De ministers zal worden verzocht een algemene oriëntatie aan te nemen over 3 ontwerp­verordeningen:

  • betrekkingen tussen onlineplatforms en ondernemingen ("platforms to business")
  • programma voor de eengemaakte markt (partiële algemene oriëntatie)
  • algemene veiligheid van auto's

De Raad zal ook conclusies aannemen over een toekomstige EU-strategie voor het industriebeleid, en van gedachten wisselen over de toekomst van de eengemaakte markt.

Ruimtevaart en onderzoek, 30 november

De ministers zullen de stand van zaken opmaken in verband met het voorgestelde EU-ruimtevaartprogramma. Ook zullen zij een oriënterend debat houden om het werk rond dit onderwerp verder te sturen.

De Raad zal conclusies over de Europese Onderzoeksruimte aannemen. Hij zal ook worden verzocht een gedeeltelijke algemene oriëntatie over Horizon Europa (kaderprogramma) aan te nemen, en de vorderingen met het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa te beoordelen.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart).

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven