r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor (ITER)

Met dank overgenomen van EU monitor.

ITER is een internationaal samenwerkingsproject met als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron aan te tonen. De Europese deelname aan de bouw van de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor is gebaseerd op een overeenkomst die in november 2006 is ondertekend tussen zeven partners uit alle werelddelen: Euratom, de Verenigde Staten, de Russische Federatie, Japan, China, Zuid-Korea en India.

Het agentschap Fusion for Energy (F4E) beheert de EU-bijdrage aan het ITER-project. Dit geld draagt bij aan het bundelen van Europese kennis en deskundigheid en heeft tot doel Europa een leidinggevende positie te geven op het gebied van de bouw van modelfusiereactoren voor elektriciteitsproductie.

1.

Meer informatie

Terug naar boven