r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Programma Digitaal Europa

In juni 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om een nieuw programma vorm te geven, genaamd Digitaal Europa. Het programma speelt in op de steeds grotere digitale uitdagingen. Dankzij de strategie voor de digitale interne markt was er al een regelgevingskader, maar dit programma maakt daarbij ook ambitieuze investeringen mogelijk. Door Digitaal Europa kan bijvoorbeeld het internationale concurrentievermogen van de EU worden verhoogd en kunnen de strategische digitale capaciteiten van Europa verder ontwikkeld en versterkt worden.

1.

Budgetvoorstellen Digitaal Europa 2021-2027

Het programma Digitaal Europa wordt voor het eerst opgenomen in de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027. De Europese Commissie heeft voorgesteld om een bedrag van in totaal 9,2 miljard euro te begroten. Het geld is bestemd voor investeringen op vijf verschillende gebieden:

  • Supercomputers: 2,7 miljard euro is bestemd om eigen supercomputers en dataverwerkingssystemen in Europa te bouwen en te verbeteren
  • Kunstmatige intelligentie: 2,5 miljard euro wordt uitgetrokken om kunstmatige intelligentie in de Europese economie en samenleving te verspreiden
  • Cyberveiligheid en vertrouwen: 2 miljard euro is gereserveerd om de Europese digitale economie, samenleving en democratie te beschermen
  • Digitale vaardigheden: 700 miljoen euro moet ervoor zorgen dat huidige en toekomstige werknemers makkelijk geavanceerde digitale vaardigheden kunnen aanleren
  • Brede toepassing in de economie en samenleving: 1,3 miljard euro is begroot om te zorgen voor de digitale transformatie van overheidsinstanties en - diensten en bedrijven

2.

Meer informatie

Terug naar boven