r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Solidariteitskorps (ESC)

Het Europees Solidariteitskorps is een initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om in eigen land of elders in Europa vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen.

1.

In vogelvlucht

Het Europees Solidariteitskorps heeft uiteenlopende projecten. Onderwerpen variëren van milieu-, cultuur- en sociaal beleid tot het helpen van vluchtelingen, migranten, kinderen of ouderen. Door middel van Europees Solidariteitskorps wil de EU niet alleen vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de betrokken jongeren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Sinds de oprichting in december 2016 heeft het Europees Solidariteitskorps de interesse van meer dan 62 duizend jongeren gewekt. De EU meldde in juni 2018 dat hiervan al 4.400 jongeren gestart zijn met hun deelname aan een project.

Tot het jaar 2020 heeft het Europees Solidariteitskorps een eigen budget van 375 miljoen euro. De Europese Commissie wil in het volgende financieel kader nog meer aandacht voor de jeugd. Dit zal gebeuren door het budget voor het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2021-2027 te verhogen naar een totaalbedrag van 1,26 miljard euro. De Commissie stelt daarnaast voor om het bestaande programma 'EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp' te laten opgaan in het Europees Solidariteitskorps. Ook wil de Commissie dat jongeren de mogelijkheid krijgen om mee te werken aan humanitaire projecten buiten de EU.

2.

Meer informatie

Jongeren die willen deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten zich akkoord verklaren met en houden aan de missie en beginselen.

Je kunt je aanmelden voor het Europees Solidariteitskorps zodra je 17 wordt, maar je kunt pas aan de slag als je 18 jaar of ouder bent. Het Europees Solidariteitskorps is toegankelijk voor iedereen onder de 30.

Terug naar boven