r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 december 2018 - 7 december 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 december 2018 (OR. en)

14833/1/18 REV 1

OJ CONS 70 JAI 1219

COMIX 651

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

6 en 7 december 2018 (9.30, 9.30)

DONDERDAG 6 DECEMBER 2018 (9.30 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 14834/18 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14835/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening tot wijziging van de verordening inzake de 14860/1/18 REV 1

  Europese grens- en kustwacht + COR 1 + COR 2 Oriënterend debat/partiële algemene oriëntatie

 • 4. 
  Terugkeerrichtlijn (herschikking) 14859/18

  Voortgangsverslag

 • 5. 
  Verordening betreffende het voorkomen van de verspreiding van 14978/18 + COR 1 terroristische online-inhoud

  Algemene oriëntatie 6. Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 14597/18 + COR 1

  hervestiging a) Dublin-verordening b) Richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking) c) Erkenningsverordening d) Verordening asielprocedures e) Eurodac-verordening (herschikking) f) Verordening inzake het Asielagentschap van de EU g) Verordening Uniekader voor hervestiging Voortgangsverslag

 • 7. 
  Diversen

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Bestrijding van mensensmokkelnetwerken: een alomvattende en 14576/1/18 REV 1 operationele reeks van maatregelen (voorlopige vertaling)

  Goedkeuring

 • 9. 
  Justitie en Binnenlandse Zaken: prioriteiten voor het volgende 14608/18

  MFK Oriënterend debat

 • 10. 
  Diversen a) Regionaal Ministerieel Forum inzake bestrijding van interne corruptie (Sofia, 26-27 november 2018) Informatie van Bulgarije
  • b) 
   Bijeenkomst van de JBZ-ministers van de EU en de VS 12894/18 (Washington, 8-9 november 2018)

   Informatie van het voorzitterschap c) Conferentie op hoog niveau over Europese waarden,

   rechtsstaat, veiligheid ("European values, rule of law, security") (Wenen, 19-20 november 2018) Informatie van het voorzitterschap

  • d) 
   Proces van Wenen Resultaten en follow-up
  • e) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door Roemenië

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 (9.30 uur)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 11. 
  Overeenkomstenrecht - Richtlijn betreffende overeenkomsten 14951/18 + COR 1

  voor de verkoop van goederen (DSG) Algemene oriëntatie

 • 12. 
  Verordening Brussel II bis (herschikking) 14784/18

  Algemene oriëntatie

 • 13. 
  Verordening cessie van vorderingen 14498/18

  Voortgangsverslag

 • 14. 
  Verordening betreffende Europese bevelen tot verstrekking en 15020/18 + COR 1

  tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal Algemene oriëntatie

 • 15. 
  Diversen

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 16. 
  Onderhandelingsmandaat m.b.t. het 2e aanvullende protocol bij het Verdrag van Boedapest

  Stand van zaken

 • 17. 
  Onderhandelingsmandaat m.b.t. een overeenkomst EU-VS tot vergemakkelijking van de toegang tot digitaal bewijsmateriaal Stand van zaken
 • 18. 
  EOM-verordening: uitvoering

  Informatie van de Commissie over de stand van zaken

 • 19. 
  Bewaring van gegevens: Bewaring van 14319/18 elektronischecommunicatiegegevens

  Stand van zaken

 • 20. 
  Wederzijdse erkenning in strafzaken - conclusies 14540/18 + COR 1 Vaststelling
 • 21. 
  Toetreding van de EU tot het EVRM

  Stand van zaken

 • 22. 
  Diversen a) Naar digitaal strafrecht in de EU ("Towards digital 14585/18 criminal justice in the EU") Presentatie door Eurojust 12894/18
  • b) 
   Bijeenkomst van de JBZ-ministers van de EU en de VS (Washington, 8-9 november 2018)

   Informatie van het voorzitterschap c) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

   Presentatie door Roemenië

o

o o

In de marge van de Raad:

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ (DONDERDAG 6 DECEMBER 2018 - 9.30 uur)

 • 1. 
  Verordening tot wijziging van de verordening inzake de 14860/1/18 REV 1

  Europese grens- en kustwacht + COR 1 + COR 2 Oriënterend debat

 • 2. 
  Terugkeerrichtlijn (herschikking) 14859/18

  Voortgangsverslag

 • 3. 
  Diversen

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

  Eerste lezing

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert meestal om de drie maanden. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven