r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 december 2018 - 18 december 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 december 2018 (OR. en)

15189/18 OJ CONS 73

AGRI 620 PECHE 523

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

17 en 18 december 2018 (10.00, 10.00)

ZITTING OP MAANDAG 17 DECEMBER 2018 (10.00 UUR)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 15303/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

  • b) 
   Niet-wetgeving 15297/18

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Verordening van de Raad betreffende de TAC's en quota 15118/1/18 REV 1 voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2019 (*) 13731/18

  (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 43, + ADD 1 - 2 lid 3, van het VWEU) Politiek akkoord

LANDBOUW

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Bijgewerkte strategie voor de bio-economie 14950/18

  Gedachtewisseling

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 5. 
  GLB-hervormingspakket post 2020 15027/18
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Voortgangsverslag

Diversen

Landbouw

 • 6. 
  a) BIOEAST-conferentie "Bioeconomy in the forefront 15385/18 of national policies" (Boedapest, 8 november 2018)

  Informatie van de Hongaarse delegatie

  • b) 
   Interparlementaire conferentie over de rol van de 15260/18 parlementen bij het vormgeven van de toekomst van

   voeding en landbouw (Zagreb, 22-23 november 2018) Informatie van de Kroatische delegatie

  • c) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

   Verordening tot wijziging van Verordeningen (EU) 15344/18

   nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde regels inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling met betrekking tot de jaren 2019 en 2020 Informatie van de Commissie

  • d) 
   Conferentie over de ontwikkeling van plantaardige 15258/18 eiwitten in de Europese Unie - Kansen en uitdagingen

   (Wenen, 22-23 november 2018) Informatie van het voorzitterschap

 • e) 
  Aanzienlijke bosschade in Europa 15101/1/18 REV 1 Informatie van het voorzitterschap 15528/18 + ADD 1 Informatie van de Italiaanse delegatie
 • f) 
  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken
  • ii) 
   Verordening gedistilleerde dranken
  • iii) 
   Verordening meststoffen Informatie van het voorzitterschap over de stand van zaken
 • g) 
  Situatie op de markt voor varkensvlees 15632/18

  Informatie van de Poolse delegatie ZITTING OP DINSDAG 18 DECEMBER 2018 (10.00 UUR)

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  (vervolg) Verordening van de Raad betreffende de TAC's en 15118/1/18 REV 1 quota voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2019 (*) 13731/18

  (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 43, + ADD 1 - 2 lid 3, van het VWEU) Politiek akkoord

Diversen

Landbouw

 • 7. 
  Follow-up van de fipronilaffaire van 2017 15123/18

  Informatie van de Commissie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven