r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 december 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 7 december 2018 (OR. en)

15136/18 OJ CONS 72

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

11 december 2018 (9.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 15137/18 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 15138/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 14346/18 + COR 1

Oriënterend debat 14759/18 + COR 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Achttienmaandenprogramma van de Raad 14518/18

  (1 januari 2019 - 30 juni 2020) Goedkeuring

 • 5. 
  Voorbereiding van de Europese Raad van 13-14 december 2018: 13440/18 conclusies

  Gedachtewisseling

 • 6. 
  Follow-up van de Europese Raad

  Stand van zaken 7. Rechtsstaat in Polen / Artikel 7, lid 1, VEU - met redenen 14621/18

  omkleed voorstel 15197/18

  Hoorzitting van Polen overeenkomstig artikel 7, lid 1, VEU

 • 8. 
  Europees Semester 2019 - Jaarlijkse groeianalyse 14443/18 Presentatie door de Commissie
 • 9. 
  Waarden van de Unie - Hongarije / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

  Gedachtewisseling

 • 10. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven