r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Coreper I, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 december 2018
plaats Brussel, België
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

More information is available on the website of the Council of the European Union.


Delen

Inhoud

1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

  • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenrechten
  • interne markt, industrie, onderzoek, concurrentievermogen en ruimtevaart
  • transport, (tele)communicatie en energie
  • milieu
  • onderwijs, jeugd, cultuur en sport
  • landbouw en visserij

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven