r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 december 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 4 december 2018 (OR. en)

14740/1/18 REV 1

OJ CONS 68 ECOFIN 1138

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

4 december 2018 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 14742/1/18 REV 1 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14743/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Richtlijn digitaledienstenbelasting 14885/18

  Algemene oriëntatie 14886/18

 • 4. 
  Versterking van de bankenunie
  • a) 
   Bankenpakket 14448/18 Verordening kapitaalvereisten (CRR)

   Richtlijn kapitaalvereisten (CRD) Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD) Verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (SRMR) Algemene goedkeuring van de resultaten van de trialoog 14452/18 + COR 1

  • b) 
   Europees depositoverzekeringsstelsel + COR 2 + COR 3 Voortgangsverslag 14644/18 + COR 1
 • 5. 
  Diversen 14537/18

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Besluiten/aanbeveling van de Raad inzake de uitvoering van het (*) 14683/18 stabiliteits- en groeipact 14684/18 Vaststelling 14685/18 14686/18
 • 7. 
  Europees Semester 2019 14443/18

  Jaarlijkse groeianalyse 2019, waarschuwingsmechanismeverslag 14444/18 2019 en aanbeveling over het economisch beleid van de 14445/18 eurozone Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

 • 8. 
  Uitvoering van het Actieplan inzake niet-renderende leningen in 14651/18

  Europa + ADD 1 REV 1

  Presentatie door de Commissie

  Gedachtewisseling

 • 9. 
  Diversen

  Follow-up van het arrest-Achmea 11509/18 Informatie van de Commissie

o

o o

p.m.:

Maandag 3 december 2018

13:00 Eurogroep

16:00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Eerste lezing

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven