r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 november 2018 - 27 november 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen T. (Tibor) Navracsics e.a.
organisatie Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 22 november 2018 (OR. en)

14472/18 OJ CONS 63

EDUC 434 JEUN 151 CULT 148

AUDIO 103 SPORT 88

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport)

Europagebouw, Brussel

26 en 27 november 2018 (10.00, 10.00)

ZITTING OP MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 14477/18
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14478/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

JEUGDZAKEN

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening Europees Solidariteitskorps - 2012-2027 14079/18

  Partiële algemene oriëntatie 9993/1/18 REV 1 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Resolutie over de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 14080/18

  Vaststelling

 • 5. 
  Conclusies over de rol van jeugdwerk in de context van 14082/1/18 REV 1 migratie- en vluchtelingenaangelegenheden + ADD 1 COR 1

  Aanneming

 • 6. 
  EU-strategie voor jongeren 2019-2027: van visie tot uitvoering 13942/18 + COR 1

  Oriënterend debat

ONDERWIJS

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 7. 
  Erasmus-verordening 13943/18

  Partiële algemene oriëntatie 9574/18 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Aanbeveling betreffende de bevordering van automatische 13955/18 wederzijdse erkenning van diploma's hoger onderwijs en hoger 9292/18 + ADD 1 secundair onderwijs

  Vaststelling

 • 9. 
  Europese onderwijsruimte 2025: van visie tot uitvoering 13583/18

  Oriënterend debat

Diversen

 • 10. 
  Jeugdzaken en Onderwijs

  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Roemeense delegatie

ZITTING OP DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 (10.00 uur)

CULTUUR / AUDIOVISUELE SECTOR

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 11. 
  Verordening Creatief Europa 2021-2027 13925/18

  Voortgangsverslag 9170/18 + ADD 1 + ADD 1 COR 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 12. 
  Conclusies over het werkplan voor cultuur 2019-2022 13948/18

  Vaststelling

 • 13. 
  Conclusies over het versterken van Europese inhoud in de 13949/18 digitale economie

  Vaststelling

 • 14. 
  De verspreiding van online-desinformatie tegengaan: 13362/18 uitdagingen voor het media-ecosysteem

  Oriënterend debat

SPORT

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 15. 
  Grote sportevenementen als aanjagers van innovatie 13952/18 + COR 1

  Oriënterend debat

 • 16. 
  Conclusies over de economische betekenis van sport en de 13764/18 sociaal-economische voordelen ervan

  Vaststelling Diversen

 • 17. 
  Cultuur / Audiovisuele sector
  • a) 
   Hoe omgaan met koloniale context in Europese collecties 14227/18 Informatie van de Duitse delegatie
  • b) 
   Consumentenbescherming wat betreft de doorverkoop van 14219/18 toegangskaarten voor culturele en sportevenementen om

   winst te maken Informatie van de Deense delegatie

  Sport

  • c) 
   Bijeenkomsten van het Wereldantidopingagentschap 14220/18 + COR 1 (WADA)

   (Bakoe, Azerbeidzjan, 14 en 15 november 2018) Informatie van de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in het bestuur van het WADA

   ° ° °

  Cultuur / Audiovisuele sector en Sport

  • d) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Roemeense delegatie

  Eerste lezing

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven